Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Policisty Obvodní oddělení Policie České republiky Votice je zajišťován veřejný
pořádek a bezpečnost na katastrálních územích 15-ti obcí v rámci Obce s rozšířenou působností
Votice a dále na katastrálním území Sedlce – Prčice, které katastrálně spadá pod okres Příbram.
Rozloha svěřeného teritoria činí celkem 354 kilometrů čtverečních. Plánovaný stav
policistů na OO PČR Votice je 16 včetně vedoucího a jeho zástupce. Tento početní stav se však
nedaří dlouhodobě naplňovat a v současné době je na Obvodním oddělení ve Voticích podstav
3 policistů.
Policisté zde zařazení se nepodílí pouze na zajišťování veřejného pořádku, ale mezi
jejich úkoly patří i objasňování trestné činnosti, dohled nad BESIP a mnoho dalších. Mimo to
se účastní různých bezpečnostních opatření v rámci Územního odboru Benešov, ale i v rámci
krajského ředitelství.

Zvěstov-Desítky posluchačů ve středu posledního února zcela zaplnily sál zvěstovského obecního úřadu. Zájem o přednášku Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů překvapil i zástupce pořádajících obcí Karla Babického (Obec Zvěstov) a Viktora Lišku (Obec Ratměřice).
Mgr. Tichý, který se při svém bádání zaměřuje na Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století a protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu přednášel ve Zvěstově nejen o únoru 1948, ale také o skutečnostech, jenž mu předcházely a o aspektech, které z tohoto pro českou historii přelomového milníku vyplynuly.

Votice-V roce 2016 vzešel z jednání zástupců samospráv Mikroregionu Voticko, vedení pověřeného města ORP Votice a jeho sociálního odboru Sociální fond obcí ORP Votice. Už v roce následujícím mělo tedy premiéru nové přerozdělování příspěvků obcí poskytovatelům sociálních služeb. Ve fondu se sešlo z celkem 13 obcí mikroregionu 520 000 Kč a ty byly rozděleny mezi dvanáct neziskových organizací, které jsou zařazeny do minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb na Voticku. Výhodou nového systému je finanční zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů sociálních služeb v regionu a nejen to. Starostové obcí oceňují, že v tuto chvíli nedochází k přeplácení služeb nebo k neposkytnutí finanční podpory pro služby a že mají přehled o poskytovaných službách v jednotlivých obcích včetně přehledu o počtu klientů, kteří služby užívají. Zjednodušila se i agenda, která rozdělování finančních příspěvků provází a snížila se tak administrativní zátěž pro obecní úřady i pro žadatele.

Bav seAkce v mikroregionu