Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality

Poslední členská schůze obcí Mikroregionu Voticko v roce 2016 se uskutečnila ve středu 21. 12. v jídelně votického Scholarestu. Pracovníci týmu mikroregionu představili starostům a účetním obcí aktivity proběhlé v roce 2016 včetně výčtu podaných žádostí o finanční podporu a získaných dotačních prostředků. Vedle toho představitelé obcií diskutovali o koncepci sociálních služeb a tvorbě sociálního fondu ORP Votice. Další informace získali například o tvorbě školských obvodů ZŠ a MŠ v regionu. Setkání uzavřelo další úspěšný rok spolupráce s přáním, aby pokračovaly rozvojové i poradenské aktivity mikroregionu i v roce 2017.

PREZENTACE ČINNOSTI MIKROREGIONU

Dokument Minimální síť sociálních služeb v ORP Votice je dalším krokem v mapování stavu systému sociálních služeb v regionu a zároveň je podkladem pro debatu představitelů obcí nad financováním tohoto systému. Nyní obce ví, kolik stojí fungování služeb sociální prevence, sociální péče a poradenství v celém ORP a jaké organizace a zařízení zde služby poskytují. Otázkou zůstává klíč, podle kterého by se měly celkové náklady rozpočítat a jestli je hradit ze společného Sociálního fondu mikroregionu. Na členské schůzi Mikroregionu Voticko prezentovaly potřebnost a využití jednotlivých typů služeb pracovnice sociálního odboru MěÚ Votice spolu s lokálním síťařem sociálních služeb ORP Votice J. Počepickým. Zazněly také příklady takového financování z ORP Slavkov u Brna či ORP Kyjov. Z návrhu vedení mikroregionu pak vyplynulo, že by se o celkové náklady ve výši 534 500 Kč mělo ze 3/5 podílet Město Votice a 2/5 by měly hradit ostatních čtrnáct obcí ORP příspěvkem ve výši 28 Kč na obyvatele. O vzniku sociálního fondu nyní rozhodnou jednání jednotlivých zastupitelstev obcí.  Dokument Minimální síť sociálních služeb si můžete přečíst zde.

Od ledna 2017 jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva, v revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Pokud občan revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je asi 1500 korun a revize bude povinná jednou za dva roky. Více informací o nové povinnosti se dozvíte v článku níže.

 

 

Bav seAkce v mikroregionu