Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 3  > >>

Beseda s mentory

Dne 14.6. od 14:00 proběhne na Městském úřadě ve Voticích beseda s mentory ze ZŠ Votice. Beseda je zaměřena na seznámení ředitelů škol a pedagogů s pozicí mentora a jeho přínosu pro školy.

Současně bude debatován přínos školního psychologa na škole, jehož potřebnost řeší školy v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

 

Kariérní řád učitelů od 1. 9. 2017

Přestože je nový kariérní řád učitelů ve schvalovacím procesu, stále se předpokládá, že bude účinný od 1. září 2017. Ministerstvo školství nyní připravilo informace o změnách v odměňování a profesním rozvoji učitelů.

Kariérní řád - manažerské shrnutí

Kariérní cesta v rámci kariérního systému učitelů

Návazný seminář Hejného metody

Dne 15.6.2017 se od  15:30 v MŠ Votice uskuteční návazný seminář Hejného metody. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. 

Seminář je realizován v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Votice.

Anotace zde: http://www.h-mat.cz/seminare/predmatematicke-dovednosti

Pozvánka na seminář Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života

Jak efektivně zavádět a rozvíjet kariérové poradenství na školách a při práci s mladými lidmi? Přijďte načerpat inspiraci na seminář, kde se s Vámi o své zkušenosti podělí odborníci z univerzit i poradci z praxe ze tří různých zemí. Seminář nabídne čtyři workshopy, na kterých získáte konkrétní nástroje i tipy do poradenské praxe.

Na závěr semináře proběhne křest nové publikace EKS „Rozmanitý svět kariérového poradenství – inspirace do praxe“, kterou si zdarma odnesete.

Seminář  proběhne 07. 06. 2017 v Praze (KC GreenPoint) a je určen všem, kteří se věnují poradenství na školách a práci s mladými lidmi jako takové. Registrovat se můžete na níže uvedeném odkazu, a to nejpozději do 28.5.! Účast je zdarma, počet míst omezen, o výběru účastníků rozhoduje EKS.

Registrace semináře

Program.pdf

Semináře Hejného metody pokračují

Na základě velmi kladných ohlasů na seminář Hejného meteody pro MŠ, který realizoval Mikroregion Voticko ve spolupráci s organizací H-mat, byla školám a neformálním vzdělávatelům v ORP nabídnuta verze pro 1. stupeň. 19.4.2017 tedy proběhne seminář pro začátečníky a o týden později proběhne seminář pro mírně pokročilé.

Hlubší anotace seminářů zde:

http://www.h-mat.cz/seminare/hm-1st

http://www.h-mat.cz/seminare/1st-mirne-pokrocili

Oba semináře proběhnou v obřadní místnosti MěÚ Votice, 2. patro od 14:00

Členové pracovních skupin rozvoje vzdělávání v ORP Votice opět zasednou k jednomu stolu

I v roce 2017 se začnou scházet pracovní skupiny rozvoje vzdělávání. Vznikly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který realizuje Mikroregion Voticko. V loňském roce byly v souvislosti s projektem iniciovány dvě pracovní skupiny - pro předškolní a pro základní vzdělávání. Na minulém setkání byly definovány priority a cíle rozvoje vzdělávání v území. Dalším úkolem těchto pracovních skupin je na základě cílů promyslet potřebné aktivity, které budou mateřské a základní školy v území společně realizovat v následujících letech. Opatření a cíle, které vznikly na základě setkávání pracovních skupin je možné najít ve Strategickém rámci MAP v sekci Pro školy/Strategický rámec.

Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání se uskuteční 22.3.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání se uskuteční 5.4.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Sešel se řídící výbor MAP vzdělávání ORP Votice

Další setkání zástupců vzdělávacích institucí v rámci tvorby místního akčního plánu ORP Votice proběhlo ve středu 27. 1. ve Voticích. Schůzku navštívil také vedoucí projektu krajského plánu vzdělávání  PaeDr. P. Schneider, který seznámil zúčastněné se stavem krajského plánování a dalším postupem uplatňování plánu v praxi. Podle jeho slov bude navýšen rozpočet dalšího pokračování projektu KAP o cca 160 milionů Kč, které budou uvolněny mmj. na vzdělávání v rámci Středočeského kraje. Diskuze ze stran ředitelů škol se vedla také na téma přetíženosti pedagogicko psychologických poraden, o které ví jak Středočeský kraj, tak MŠMT, ale situaci se nedaří řešit.

Realizační tým MAPu představil své podněty k rozvíjení spolupráce škol v regionu – nové semináře pro učitele, vytvoření  tzv. Krizového manuálu škol v komunikaci s rodiči i návrh na vznik svépomocné skupiny učitelů, kteří byli ochotni předávat si své zkušenosti a podílet se na zviditelňování moderních vyučovacích metod s ohledem na podporu znevýhodněných žáků.

Projekt Skutečně zdravá škola

Do programu Skutečně zdravá škola pod záštitou ministerstev zemědělství a životního prostředí je v ČR již zapojeno 245 mateřských, základních a středních škol. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Více informací včetně přihlášky školy najdete zde

Metodické dny - Škola hrou

V MŠ Velíšská ve Vlašimi budou probíhat 23. 2. a 27. 4. bezplatné metodické hodiny (od 13 do 16 hodin) Školka hrou, které ve spolupráci s mateřskými školami pořádá vzdělávací centrum EDULAB.

Můžete poznat trendy moderního předškolního vzdělávání, seznámit se s netradičními náměty a možnostmi integrace moderních pomůcek mezi běžné postupy a metody. Metodické dny jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP (účastník obdrží osvědčení o absolvování školení).

V MŠ Velíšská Vlašim zároveň v březnu a v květnu 2017 proběhnou certifikované semináře na čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání.

Více zde:

http://akademie.edulabcr.cz/mista/materska-skola-vlasim

Seminář komunikace s rodiči

Dne 14.3. se od 9:00 v obřadní síni MěÚ Votice uskuteční cca 8 hodinový seminář na téma komunikace s rodiči. Seminář byl stanoven jako potřebný na setkáních pracovních skupin pro vzdělávání. Lektorují ho PhDr. David Čáp - psycholog a speciální pedagog, který působí na Filosofické fakultě UK a věnuje se otázkám chování a komunikace, mimo jiné i v souvislosti se šikanoua a Miroslav Hřebecký, manažer vzdělávání, EDUin.

Krátká anotace:
Seminář ukazuje školám, jak komunikovat a spolupracovat i s problémovými rodiči. Za pomoci zkušeného psychologa a pedagoga si učitelé a učitelky prakticky vyzkouší způsoby konstruktivní komunikace, která prospěje vztahům školy s rodiči a umožní jim lépe řešit problémy. Zúčastněným učitelům a učitelkám umožní zažít komunikační situace z pozice rodičů, kteří přicházejí s dotazem nebo problémem, nabídne jim případovou studii a možnost diskuse nad jejich dotazy.

Seminář je hrazen z projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice, Občerstvení bude zajištěno.