Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 5  > >>

Prosincový EDUpoint poradí s výběrem knih k Vánocům

Beseda na téma Jaká kniha opravdu zaujme vaše dítě, která se koná v úterý 11. prosince od 17:00 hodin v Městské knihovně ve Voticích.

Rozšiřujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Potřebuje vaše dítě řešit školní neúspěch? Nevíte, jak dítě podpořit v domácí přípravě?

Doučování si můžete domluvit s lektory YMCY Praha B. Počepickou a V. Frýdlem v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Doučování je zdarma a od prosince 2018 probíhá v prostorech bývalé ordinace JUDr. Jílka.

Více informací dostanete telefonicky nebo osobně v NZDM Sibiř - Husova 383, Votice

Kontakty: 

Vojtěch Frýdl - 775 564 350

Barbora Počepická - 604 254 033

 

Svět pod lupou v RC Oříšek

Koordinátorka polytechnické výchovy a EVVO Anna Zamazalová realizuje pro mateřské školy výukový program Svět pod lupou. Jako první přišly na návštěvu RC Oříšek, kde se program odehrává, předškoláci z MŠ Votice.  Děti se seznámily s přípravou preparátů a vyzkoušely si práci s kapátkem. S pomocí určovacího klíče zjišťovaly, co za malé tečky a čárky se to hýbe ve vodě. Pomocníkem jim byl mikroskop, kde si vše pořádně prohlédly. To, co zdánlivě připomínalo malinkatou žížalu se nakonec ukázalo jako larva komára. Získané poznatky se řádně zaznamenaly do pracovního listu. Kromě něj si děti domů odnesly i rybníček s vodními „breberkami“.

Těšíme se i na další skupiny dětí ze školek ORP Votice - termíny si objednávejte u Anny Zamazalové, tel. 721 814 045, mail: rcorisek@email.cz

Barevná zima ve školkách ORP Votice

Ekoprogram Barevná zima připravený Ekocentrem Čapí hnízdo se na začátku listopadu rozjel po našich školkách. S finanční podporou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice se tak v sedmi skupinách votické, ve dvou skupinách olbramovické, miličínské, janovické, jankovské a jedné skupině ratměřické školky uskuteční čtyři výukové hodiny Hravého učení s Tondou a Toničkou.

Schůzka pracovní skupiny čtenářské gramotnosti 19. 19. 2018

Ve votické knihovně se setkaly členky pracovní skupiny čtenářské gramotnosti s knihovnicí a zároveň koordinátorkou této aktivity v rámci tvorby MAP Evou Křížkovou nad tématem Co děti čtou a jak toho využít. Paní knihovnice paním učitelkám ze škol z Votic, Jankova, Miličína a Olbramovic představila svůj výběr knih do čtenářských koutků, které nově zdobí chodby škol a přitom prezentovala i své zkušenosti se čtenářstvím dětí. 

Prezentace E. Křížkové: Co děti čtou a jak toho využít

Tisková zpráva MAP Votice: Co děti doopravdy čtou. Harryho Pottera porazil Poseroutka

Eva Křížková v návaznosti na toto setkání navštívila ZŠ Olbramovice, kde se setkala se žáky 2.-5. třídy a i jim představila knihy, které najdou ve svém čtenářském koutku. Diskuze měla u malých čtenářů úspěch a je možno ji uskutečnit ve školách zapojených do MAP v ORP Votice.

JIž měsíc má projekt MAP svůj facebookový profil

S novým školním rokem začal fungovat facebookový profil projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice.

Jeho úkolem je zviditelnit akce a projekty škol v ORP a také všeobecná témata ve vzdělávání.

Podívat se můžete zde

Facebook MAP

Na Voticku se chystá první EDUpoint

V rámci votického MAPu startujeme novou aktivitu, sérii přednášek a seminářü pro veřejnost, takzvaný Edupoint

Více informací zde:

EDUpoint na téma s čím se musí vyrovnat současná škola

Jankovská škola má již čtenářský koutek

V jankvoské škole vznikl v září čtenářský koutek. A následně by měly tyto koutky vzniknout ve všech školách ORP Votice.

Je to první aktivitou v rozovji čtenářské gramotnosti na školách, která je realizována pod hlavičkou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva - čtenářský koutek ZŠ Jankov

Přírodovědný klub zahajuje svou činnosti již 10. září

Rodinné centrum Oříšek zahajuje činnost přířodovědného klubu. Dět a žáci budou poznávat přírodu, uskutečňovat výlety a experimenty.

Otevřeno je vždy pondělky a čtvrtky od 14:30

Přírodovědný klub je podpořen projektem Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice.

Plakát přírodovědný klub