Mikroregion Votice

Turista

Geopark Kraj blanických rytířů

Sedm obcí Mikroregionu Voticko je zapojeno do projektu propagace cestovního ruchu na Podblanicku - Geopark Kraj blanických rytířů. Hlavních nositelem projektu je ČSOP Vlašim, který spolupracuje s obcemi na Vlašimsku, Zručsku a Voticku (Votice, Olbramovice, Miličín, Neustupov, jankov, Ratměřice a Zvěstov). Webové stránky www.geopark-kbr.cz poskytují servis o turistické nabídce v Kraji blanických rytířů.

        

Toulava

Toulava - to je nově vytvořená turistická destinace na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje, která se rozkládá také na území sedmi členských obcí Mikroregionu Voticko (Votice, Heřmaničky, Smilkov, Ješetice, Červený Újezd, Střezimíř, Mezno). Společná propagace je založena na spolupráci podnikatelů v cestovním ruchu a dotčených samospráv.

www.toulava.cz

          

Posázaví

Posázaví je obecně prospěšná společnost, která propaguje cestovní ruch v povodí řeky Sázavy, ale i na Voticku, kde je devět obcí Mikroregion Voticko členy Místní akční skupiny Posázaví (Votice, Vrchotovy Janovice, Vojkov, Olbramovice, Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Neustupov, Miličín). Prostřednictvím MAS Posázaví jsou přerozdělovány evropské dotace do rozvojových projektů obcí, ale také jsou propagovány turistické zajímavosti členských obcí.

www.posazavi.com

              

Turistické informační centrum Voticka

V přirozeném centru Mikroregionu Voticka na Komenského náměstí ve Voticích v budově Staré radnice naleznete Turistické infocentrum, kde získáte nejaktuálnější informace o turistické a kulturní nabídce Voticka a okolí.

www.mesto-votice.cz