Mikroregion Votice

První čtenářský koutek mají na škole v Jankově

zář 17, 2018

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje čtenářský koutek na ZŠ Jankov.

Smyslem existence čtenářských koutků je vytvořit v každé škole místo, kde jsou volně k dispozici knihy, které děti opravdu zajímají a rádi je čtou. Zároveň je důležité, aby bylo možné si tu v klidu sednout a začíst se. Proto by mělo jít o klidnější místo ve škole a nutný je pohodlný sedací nábytek. Smyslem koutků není zprostředkovat dětem jinou cestou „školní“ četbu, ale předvést jim čtení jako zajímavou a zábavnou činnost, kdy se dozví mnohé i o sobě i světě, který je obklopuje.

V prvním z pěti plánovaných čtenářských koutků najdete dvě sedačky a zhruba osmdesát knížek vybraných na základě zkušenosti z dětského oddělení Městské knihovny ve Voticích. Čtenářské koutky na dalších školách MAP Votice budou zprovozněny během září a října.

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice, řekla: „Najít v našich školách, které jsou většinou ve starších budovách, klidné místo na čtení, není vždy úplně snadné. Praxe ukáže, nakolik se nám to podařilo. Knihy samotné jsme vybírali hlavně podle toho, co si děti v knihovně opravdu půjčují a co je zajímá. Nejsou to vždy literární skvosty, ale smyslem toho, co děláme, je přivést ke čtení ty děti, které zatím do knihovny nechodí a čtení pro ně není běžnou součástí života. K tomu se knížky, které jsou právě teď u dětí populární, velmi dobře hodí.“

 

Tomáš Feřtek


U nás to žijeAktuality

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Bav seAkce v mikroregionu