Mikroregion Votice

První čtenářský koutek mají na škole v Jankově

zář 17, 2018

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje čtenářský koutek na ZŠ Jankov.

Smyslem existence čtenářských koutků je vytvořit v každé škole místo, kde jsou volně k dispozici knihy, které děti opravdu zajímají a rádi je čtou. Zároveň je důležité, aby bylo možné si tu v klidu sednout a začíst se. Proto by mělo jít o klidnější místo ve škole a nutný je pohodlný sedací nábytek. Smyslem koutků není zprostředkovat dětem jinou cestou „školní“ četbu, ale předvést jim čtení jako zajímavou a zábavnou činnost, kdy se dozví mnohé i o sobě i světě, který je obklopuje.

V prvním z pěti plánovaných čtenářských koutků najdete dvě sedačky a zhruba osmdesát knížek vybraných na základě zkušenosti z dětského oddělení Městské knihovny ve Voticích. Čtenářské koutky na dalších školách MAP Votice budou zprovozněny během září a října.

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice, řekla: „Najít v našich školách, které jsou většinou ve starších budovách, klidné místo na čtení, není vždy úplně snadné. Praxe ukáže, nakolik se nám to podařilo. Knihy samotné jsme vybírali hlavně podle toho, co si děti v knihovně opravdu půjčují a co je zajímá. Nejsou to vždy literární skvosty, ale smyslem toho, co děláme, je přivést ke čtení ty děti, které zatím do knihovny nechodí a čtení pro ně není běžnou součástí života. K tomu se knížky, které jsou právě teď u dětí populární, velmi dobře hodí.“

 

Tomáš Feřtek


U nás to žijeAktuality

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Bav seAkce v mikroregionu