Mikroregion Votice

Spolupráce obcí v ORP Votice úspěšně pokračuje

zář 17, 2018

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Jediným tématem spolupráce ale samozřejmě není pouze sociální oblast. Mikroregion intenzivně řeší další přeshraniční problémy území svých členských obcí. V současnosti například dopravní obslužnost a její přenastavení v souvislosti se zaváděním integrované veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje. Stále více se zástupci samospráv také baví o budoucnosti odpadového hospodaření, vždyť hrozba zákazu skládkování zcela změní systém svozu a ukládání odpadu a obce by měly být jednotlivě i společně na tuto zásadní změnu připravené.

Stěžejním společným projektem je pak pro obce Mikroregionu Voticko využití v současnosti či v budoucnu opuštěného drážního tělesa, protože železniční provoz se v úseku Sudoměřice – Bystřice od roku 2021 zcela přesune na moderní IV. železniční koridor. Zdlouhavá jednání se zástupci SŽDC o převodu dotčených pozemků do vlastnictví spolku obcí nijak nebrzdí optimismus starostů ani započatou práci v podobě projektování páteřní cyklostezky a plánování dalších záměrů obcí na opouštěné trati.

Pravidelné debaty zástupců „votických“ obcí na členských schůzích svého mikroregionu jsou tak potřebné a činorodé. Zejména díky vstřícnému přístupu města Votice a jeho vedení jsou pak všechny problematické oblasti rozvoje regionu také řešitelné či alespoň řešené, a to je důležitý faktor důvěry a společné legitimity.

Projevem spolupráce bude také účast hasičských sborů z území Mikroregionu Voticko na oslavě stoletého výročí naší republiky dne 20. 9. ve Voticích. Úvodní průvod hasičů a starostů obcí se zástavami jistě podpoří slavnostní náladu tohoto významného dne a ukáže, že obce v ORP Votice jdou jedním směrem.


U nás to žijeAktuality

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

Bav seAkce v mikroregionu