Mikroregion Votice

Po úsecích plánované cyklostezky zatím pěšky – brzy na kole!

úno 27, 2019

DSO Mikroregion Voticko (MV) se Správou železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) řeší převod dalšího „balíku“ pozemků pro plánovanou výstavbu cyklostezky na opuštěném drážním tělese. Dne 19.2. 2019 se na olbramovickém železničním nádraží sešla pracovní skupina, která se vydala přes Zahradnice směrem k Tomicím.

Při tomto místním šetření přímo v plánované trase nové cyklostezky geodetky SŽDC  měřením oddělovaly části pozemků určené pro její výstavbu. Mostní technik ověřoval stav původních kamenných klenutých mostů, na kterých cyklostezka povede. Pracovníci ČD Telematiky se svojí technikou zaměřovali zemní kabelová vedení. Celé akci přálo počasí. V horizontu třech týdnů bude vytyčování pozemků pokračovat z Tomic až do Bystřice.

MV jako nositel celého projektu budování cyklostezek na opuštěném drážním tělese v úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Bystřicí u Benešova průběžně pokračuje v aktivitách, které povedou k výstavbě pěkné a pro cykloturisty atraktivní cyklostezky. Nejen její pilotní úsek, který by se mohl mezi Voticemi a Olbramovicemi začít stavět už ve druhé polovině příštího roku, zajistí místním občanům bezpečnou alternativu dopravy do školy, zaměstnání a k přestupu na rychlíkové spoje.

Miloš Jelínek


U nás to žijeAktuality

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Uvažujete o výměně kotle v rodinném domku? Středočeský kraj předpokládá spuštění 3. kola přijímání žádostí od 3. června 2019. Finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Přinášíme informativní článek o vývoji dopravní obslužnosti na území obcí Mikroregionu Voticko za rok 2018. V tomto roce se podařilo zavést několik nových autobusů i vlaků a podařilo se i zahájit přípravy pro dopravní integraci regionálních autobusů do Pražské integrované dopravy (PID) v roce 2019.

Bav seAkce v mikroregionu