Mikroregion Votice

Rudá léta padesátá nejen na Voticku – v novém dokumentu i v debatě pěti odborníků

dub 15, 2019

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

Dopolední blok (od 10:00) bude zahájen přednáškou Mgr. Martina Tichého na téma „Československo a česká společnost v letech 1928 až 1948“, která přítomné uvede do problematiky.


V 16:00 bude pokřtěn a poprvé promítnut nový pamětnický dokument „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“. Na život v období násilné kolektivizace vzpomínají potomci hospodářů, jejichž rodiny byly vyhnány ze svých domovů.

 

V 18:00 začne moderovaná debata, věnovaná tématům „Role StB v procesu kolektivizace“, „Nová fakta v případu Slepička“, „Problém interpretace pramenů“ a dalším. Dotkne se otázek, jak k období 50. let 20. století přistupují dnešní čeští historici, jak o „černém tématu“ českých dějin hovořit s mladou generací, jak se poučit z chyb minulosti, i jak nezapomenout.

Hovořit budou Mgr. Luboš Kokeš – archivář a historik, specializující se hlavně na dějiny StB; PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. – historik a pedagog, specializující se na období první československé republiky, dějiny komunistického režimu a Agrární strany; Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. – historik moderních českých dějin, dějin východní Evropy a bezpečnostních sborů; Mgr. Jiří Urban, Ph.D. – historik, zabývající se badatelsky hlavně kolektivizací venkova, perzekucí selského stavu a odporem proti kolektivizaci. Debatu bude moderovat Mgr. Martin Tichý, jehož odborným zaměřením jsou Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století, protikomunistický odboj a represe v Československu.


Jsme velmi rádi, že díky vstřícnosti pozvaných historiků můžeme posluchačům ve Voticích, které srdečně zveme, nabídnout akci tohoto typu. Věříme, že je zaujme možnost vyslechnout si názory hned pěti odborníků na období 50. let 20. století, což bývá standardem na akademické půdě či na odborných konferencích. Těšíme se také na hojnou účast pamětníků, studentů a pedagogů.


Pod záštitou Města Votic akci pořádají Vlastivědný klub Votice, Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“, Městská knihovna Votice a MKC Votice ve spolupráci s Ústavem pro studiu totalitních režimů.


U nás to žijeAktuality

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Bav seAkce v mikroregionu