Mikroregion Votice

Vedení kraje chce pomoci mikrogionu Voticko s realizací projektu „Cyklostezky Voticka“ s využitím opuštěného drážního tělesa

čen 18, 2019

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Projektový záměr na vybudování páteřní cyklostezky mikroregionu Voticka, který soustřeďuje obce Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov, prosazuje předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, který se rozhodl oslovit vedení kraje s žádostí o finanční spoluúčast na zpracování projektové dokumentace.

Krajské radní informoval, že mikroregion už od roku 2016 jedná se SŽDC o možnosti využít v současnosti opuštěné drážní těleso pro stavbu páteřní cyklostezky od jižní hranice Středočeského kraje s přesahem do jihočeských obcí Nemyšl a Sudoměřice přes Votice a Bystřici k Hlavnímu městu Praze. Projekt obec rozpracovala do tří etap podle priorit možné výstavby cyklostezky a stupně připravenosti.

„V současnosti se nám podařilo dovést k meziresortnímu jednání převod pozemků v I. etapě, tzn. úseku Votice-Olbramovice. Pro tuto etapu také již dokončujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou financují zainteresované obce. Zároveň oblastní ředitelství SŽDC zpracovává naši žádost o převod pozemků ve druhé etapě, tzn. úseku Olbramovice-Bystřice,“ seznamuje s postupem prací krajské radní Mgr. Liška. Dodává, že v posledních dnech probíhají také jednání pro úsek Sudoměřice (Jihočeský kraj) -Votice. Obce by chtěly získat garanci převodu pozemků od SŽDC po zakončení stavby v roce 2021.

 „Náklady na pořízení projektové dokumentace takovéto stavby cyklostezky jsou skutečně enormně vysoké, domníváme se proto, že si projekt obcí, který přivede do kraje více turistů, rozhodně podporu kraje zaslouží. Věřím, že získá i podporu zastupitelů napříč politickými stranami,“ je přesvědčen František Petrtýl.

www.kr-stredocesky.cz


U nás to žijeAktuality

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?
Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2019, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 8 let.

V sobotu 14. září oslaví nejjižnější obec Mikroregionu Voticko a Kraje blanických rytířů, obec Mezno, 550 let od první dochované písemné zmínky. Zastupitelstvo obce zve na celodenní program, a to nejen rodáky a sousedy z Mezna a všech jeho místních částí, ale všechny, kteří by rádi poznali tuto obec na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje.

Bav seAkce v mikroregionu