Mikroregion Votice

Rodinné centrum Radost z Tábora bude fungovat i ve Voticích

lis 5, 2019

Komunitní centrum Voticka zaštítí od listopadu další službu, která bude zaměřená na ohrožené rodiny s dětmi.
Nová služba najde své místo v Klášteře sv. Františka s Assisi již od listopadu a zařadí se tak do rozšiřující sítě sociálních a návazných služeb pro občany Voticka.
Rodinné centrum Radost tak posílí centrum služeb ve votickém klášteře, kde již působí Občanská poradna, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a své zázemí má v klášteře i koordinátorka sociálních služeb.

Rodinné centrum Radost o.p.s., pobočka Votice

 O organizaci: Rodinné centrum Radost je obecně prospěšnou společností, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Nabízí jednak psychosociální služby - psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapii pro jedince, páry i rodinu, a pak také službu péče o dítě, vše v duchu motta SPOKOJENÉ RODIČOVSTVÍ - RADOSTNÉ DĚTSTVÍ.

Současná podoba organizace vzešla z postupné transformace Rodičovského, a zcela původně, Mateřského centra Radost, které svou historií sahá až do roku 1997. V roce 2014 organizace získala pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

Poslání organizace: Posláním Rodinného centra Radost je usilovat svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporujeme, povzbuzujeme a pomáháme zvládat aktuální i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách. Při práci s dětským klientem hájíme především zájem dítěte.

RC Radost není zdravotnické zařízení, neposkytuje diagnostiku ani soudně-znaleckou činnost. Psychologové a terapeuti jsou vázáni etickým kodexem.

Nabízené služby pobočky: Služby sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu pověření orgánu SPOD. Služby jsou klientům poskytovány zdarma a jsou naplňovány kvalifikovanými pracovníky (terapeut a sociální pracovník).

Odborné psychologické služby poskytujeme rodinám – rodičům i dětem, partnerům i jednotlivcům, kteří prožívají náročné životní období, řeší partnerské či rodinné neshody nebo osobní krize.

-      Psychosociální služby pro rodiny v obtížné životní situaci

-      Psychologické poradenství, krizová intervence a terapie pro dospělé, páry, děti i rodiny

-      Výkon sociálně - právní ochrany dítěte v rozsahu pověření SPOD

                                                                                           

Terapeut poskytující službu:   Bc. Petra Bradová

 Místo výkonu služby:   Klášter sv. Františka z Assisi, Klášterní 1, 259 01 Votice

 Kontakt pro objednávání nových klientů:
Tel.: +420 778 407 724
E-mail: poradna@rcradost.cz

Objednací doba je do 30 dnů.

 Provozní doba pobočky:  čtvrtek, 9-16 hodin

 Zahájení činnosti pobočky:  listopad 2019


U nás to žijeAktuality

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 50 mil. Kč na participativní projekty. O jejich pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet hlasů veřejnosti. Hlasovat je možné prostřednictvím stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/, kde je i průběžné pořadí projektů. Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020.

IDSK Středočeského kraje spolu s vedením obcí v ORP Votice připravili nové schéma linek i změnu jenotlivých jízdních řádů autobusů, které budou jezdit na Voticku po zaintegrování s Pražskou integrovanou dopravou. Bohužel současný nouzový stav původní termín spuštění nového systému 16. 5. 2020 odsouvá. Termín realizace tak bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice.

Všechny důležité informace o integraci dopravy na Voticku, včetně návrhu nových autobusových linek, najdte na www.pid.cz

Bav seAkce v mikroregionu