Mikroregion Votice

Upozornění na omezený provoz Komunitního centra Voticka a provozu sociálních služeb na Voticku

bře 18, 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je od 18. 03. 2020 do odvolání omezen provoz služeb v Komunitním centru Voticka, které je provozováno v klášteře ve Voticích. Přinášíme i informace o fungování dalších poskytovatelů sociálních služeb v Mikroregionu Voticko a důležité kontakty.

Psychosociální poradenství RC Radost

Poradenství do odvolání nebude v klášteře poskytováno. V případě nutnosti je po předchozí domluvě s terapeutkou možný dálkový kontakt (skype, telefon).

Kontakt: Bc. Petra Bradová, psycholog@rcradost.cz, tel.: 724 740 967

Občanská poradna Diakonie Střední Čechy

Občanská poradna ruší do odvolání středeční provoz v klášteře. Kontaktovat je možné pouze přes telefon či e-mail.

Kontakt: Bc. Tereza Štiková, email: stikova.tereza@diakonie-stred.cz, tel.: 734 410 997

Sociálně aktivizační služby Charita Starý Knín

Sociálně aktivizační služba, která je poskytována každé úterý v klášteře ve Voticích, nebude z důvodu nařízení Vlády ČR do odvolání poskytována. Kontaktovat je možné pouze telefonicky a e-mailem.

Kontakt: Bc. Kateřina Pilíková, Dis.,  pilikovakaterina@socialnipece.cz, tel.: 734 646 873

Sociální služby Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby a program sanace jsou dle nařízení Vlády ČR  a doporučení krajského úřadu pozastaveny. V případě potřeby jsou pracovníci schopni poskytovat pomoc a podporu prostřednictvím telefonického kontaktu či e-mailem.

Kontakt: Barbora Počepická, pocepicka@statekvlckovice.cz , tel.: 604 254 033

Kurz českého jazyka Centra pro podporu integrace cizinců

Kurzy českého jazyka, které probíhají v klášteře ve Voticích, jsou od neděle 15. 03. 2020 do odvolání zrušeny.

Kontakt:, e-mail: icbenesov@suz.cz, tel.: 770 193 108

Doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (projekt MAP)

Doučování je od 16. 03. 2020 do odvolání přerušené. V případě potřeby je možné kontaktovat telefonicky koordinátorku doučování.

Kontakt: Barbora Počepická, pocepicka@mikroregionvoticko.cz  , tel.: 604 254 033

 

 Ostatní sociální služby na území Voticka:

 NZDM Sibiř

Klub Sibiř je v souvislosti s nařízením vlády do odvolání nařízen. V případě potřeby je možné kontaktovat telefonicky, či e-mailem.

Kontakt: sibir@praha.ymca.cz , tel.: 775 564 350

 Nařízením Vlády ČR došlo k uzavření týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

 

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby zůstávají v provozu pro své klienty a pro osamělé seniory, jež se nemohou obrátit na rodinu.

Kontakt pečovatelská služba Charita Starý Knín: Přemysl Petrák, premekpetrak@email.cz , 737 071 699

Kontakt pečovatelská služba pod DS Jankov: Natálie Slavíková, DiS., socialni@ddjankov.cz, 602 600 864

 

Linka pomoci seniorům ORP Votice

Linka je zřízena městem Votice a nabízí možnost objednat a přivést nákup prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby.

Kontaktní telefon je 317 830 112. Kontaktovat je možné od 8:00 – 14:00

 

Úřad práce – kontaktní pracoviště Votice

Úřad práce je v souvislosti s nouzovým stavem pro veřejnost uzavřen. Příspěvky a dávky jsou v současné době zasílány pouze na účty a prostřednictví pošty. Poukázky jsou zrušené. Žádost o dávky, příspěvky a evidence je možné pouze elektronicky, nebo přes schránku, která je u vstupu na ÚP ve Voticích. Zde jsou k dispozici i formuláře. V případě žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc je potřeba se telefonicky domluvit na postupu. 

Kontakt: Silvie Řeháčková, silvie.rehackova@uradprace.cz , tel.: 950 101 221

 

Další informace z oblasti sociální problematiky je možné získat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Voticích

Kontakt: Mgr. Soňa Janoušová, sona.janousova@votice.cz , 317 830 170

Dále je možné kontaktovat koordinátorku sociální práce

Kontakt: Bc. Petra Kocourková kocourkova@mikroregionvoticko.cz , tel.: 601 546 326


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu