Mikroregion Votice

Služby komunitního centra Voticka fungují i přes léto

srp 7, 2020

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) funguje od roku 2018 v přízemí votického kláštera Komunitní centrum Voticka. Sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně i díky finančnímu příspěvku sociálního fondu ORP Votice. Jak může pomoci třeba i Vám? Na to jsem se ptala koordinátorky Komunitního centra a sociální práce Petry Kocourkové.

Petro, působíte na Voticku jako sociální koordinátorka už takřka rok a půl. Co je náplní Vaší práce?
Jako sociální koordinátorka vyhledávám osoby, které potřebují pomoci, poskytuji jim poradenství v sociální oblasti, pomáhám jim řešit jejich problémy a komunikovat s úřady, kam klienty často doprovázím. V současné době pomáhám zhruba dvaceti lidem.
Jaké nejčastější problémy řešíte?
Především problémy, spojené se stářím a pak také s dluhy. Proto velmi vítám, že v rámci komunitního centra funguje Občanská poradna Diakonie ČCE, která poskytuje také poradenství související s řešením dluhů včetně právní poradny. V souvislosti se stářím jsem ráda, že u nás bude od srpna působit Dementia, která pomáhá osobám, pečujícím o blízké, postižené Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.
Kanceláře Občanské poradny organizace Dementia najdeme v klášteře. Jaké další služby zde mohou lidé využít?
Funguje zde Psychosociální poradna Rodinného centra Radost, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti. Můžete také využít služby Charity České republiky, která poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozuje potravinovou banku. Sociálně-aktivizační služby a sanaci rodiny (preventivní nástroj podpory rizikových rodin, který má předcházet, mírnit, eliminovat příčiny ohrožení dítěte – pozn. aut.) poskytuje Statek Vlčkovice. Informace o těchto službách najdete na www.klaster-votice.cz v záložce Komunitní centrum a sociální služby.
Komunitní centrum zaštiťuje také vzdělávací aktivity…
Pro žáky 1. a 2. stupně základní školy nabízíme od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách bezplatné doučování. Cizinci mohly využít nedělní podvečerní intenzivní kurz českého jazyka pro cizince.
Plánujete aktivity komunitního centra ještě rozšířit?
Po domluvě s vedením města a s MKC Votice bude na podzim komunitní centrum rozšířeno, tak, aby mohla být rozšířena nabídka služeb. Rádi bychom se více zaměřili na práci s veřejností. Chystáme besedy a přednášky s odborníky ze sociální a zdravotní oblasti a rádi bychom také více zapojili do dění seniory. O aktivitách Komunitního centra Voticka chceme dávat více vědět, třeba i prostřednictvím Votických novin.
Komu jsou služby komunitního centra určené?
Využít bezplatně je mohou občané celého ORP Voticko, tedy obce na území Mikroregionu Voticko, který mě zaměstnává. Spolupracuji samozřejmě s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Votice. Užší spolupráci, zvláště při pořádání akcí pro veřejnost, navážu také s MKC Votice, které zajišťuje provoz kláštera.
Jak Vás mohou zájemci o služby Komunitního centra Voticka kontaktovat?
Mohou mi zavolat na telefonní číslo 601 546 326 nebo mi napsat e-mail na: kocourkova@mikroregionvoticko.cz
Jana Špačková


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu