Mikroregion Votice

Starý sklad nahradila moderní dílna

srp 25, 2020

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Malotřídní základní škola disponuje hlavní a zároveň jedinou školní budovou. V loňském školním roce ji navštěvovalo jedenapadesát žáků v pěti ročnících prvního stupně. V budově jsou umístěny šatny, kmenové třídy a družina. Dosud chybějící tematické učebny byly jen přáním pedagogů, a to nejen kvůli finanční náročnosti na zřízení takových učeben, ale také vzhledem k prostorovému uspořádání historické budovy. Jako vhodné řešení se ukázalo využít místo, na němž stál starý sklad – nachází se totiž na školní zahradě v blízkosti hlavní budovy. Zahrada navíc poskytuje množství přírodního materiálu, dobře využitelného pro výuku.

„Kancelář Mikroregionu Voticko pomohla v loňském roce Obci Olbramovice a Základní a mateřské škole zpracovat žádost o dotaci na vybudování celoročně využitelné dílny. Žádost byla podána do výzvy č. 6 – Vzdělávání, kterou vyhlásila Místní akční skupina Posázaví prostřednictvím realizace komunitně vedeného strategického rozvoje. Žádost o dotaci byla úspěšná – projekt v hodnotě zhruba 2,7 milionu korun byl podpořen dotací ve výši 2,4 milionu korun,” uvádí manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová.

V uplynulých měsících byla nejprve částečně stržena budova starého skladu a na jeho místě vyrostla zděná stavba, z části obložená dřevem. Její součástí je otevřená, ale zastřešená část s dřevěnými stoly a lavicemi. Nová učebna má kapacitu dvanáct žáků a je vybavena dílenskými stoly, třemi stanovišti s mikroskopy, keramickou pecí, hrnčířskými kruhy a zázemím, které bude využíváno v době mimo školní vyučování. „Učebnu využije školní družina, zájmové kroužky, organizované školou, ale třeba také veřejnost v rámci rukodělných kurzů,” plánuje ředitelka školy Věra Kutišová. 

„Budova je moderně řešená i co do technických náležitostí. Vytápí ji tepelné čerpadlo, na střeše jsou umístěny solární kolektory na ohřev teplé užitkové vody,” dodává olbramovický starosta Ivan Novák.

Vzhledem k tomu, že si olbramovická malotřídka klade za cíl být tzv. komunitní školou (tj. nejen pro žáky, ale pro všechny) a realizuje školní vzdělávací program „Šťastné dítě – tvořivá škola”, je vybudování moderní dílny dalším předpokladem k realizaci tohoto programu.

Mikroregion Voticko


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu