Mikroregion Votice

Starostové hovořili o technopárty i službách komunitního centra

zář 7, 2020

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Aktuálně řešeným tématem obcí na Voticku byla technopárty. Nadměrný hluk obtěžoval koncem července hlavně občany Ješetic a Smilkova. Starostové a starostky debatovali o účelnosti obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. K tématu technopárty se představitelé obcí vrátí na dalším jednání.
Odborný konzultant Jan Počepický seznámil starosty a starostky s procesem komunitního plánování, které pomáhá budovat a udržovat síť sociálních služeb v regionu. Komunitní centrum sociálních služeb Voticka vzniklo v roce 2018 v prostorách kláštera. Od roku 2019 koordinuje jeho aktivity Petra Kocourková. „Vzhledem k rostoucímu zájmu byly služby rozšířeny. V klášteře můžete aktuálně využít Psychosociální poradnu Rodinného centra Radost, služby Farní charity, dále sociálně-aktivizační služby a sanaci rodiny, které poskytuje Statek Vlčkovice, o. p.s., ale i Občanskou poradnu Diakonie. Využíváno je doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem a výuka češtiny pro cizince. Od srpna působí v klášteře organizace DEMENTIA, pomáhající pečujícím o blízké postižené Alzheimerovou nemocí nebo jinými formami demence,“ uvedla koordinátorka sociální práce Petra Kocourová a dodala, že od října získá komunitní centrum v klášteře nové prostory, díky nimž bude moci komunitní centrum poskytovat takto širokou nabídku služeb. Starostové a starostky obcí Mikroregionu Voticko se shodli na potřebě podporovat sociální služby a pokračovat ve vytváření sociálního fondu, z něhož jsou tyto služby částečně hrazeny.
Nikola Tupá seznámila přítomné s novinkami týkající se Místní akční skupiny Voticko, hlavně s připravovanou standardizací MAS. Touto standardizací organizace vlastně prokáže své kompetence aktivně získávat a rozdělovat finance z evropských fondů.
Starosta Votic Jiří Slavík spolu s Janem Vachtlem informovali o dopravní integraci Voticka. „Dopravní integrace Voticka byla spuštěna 22. srpna. Docíleno bylo dvou základních důležitých věcí, a to zavedení linky 500, tedy přímých autobusů mezi Voticemi, Benešovem a Táborem a zavedení linky 550 z Votic do Vlašimi, která s dalšími podlinkami obsluhuje východní část Voticka. Drobné nedostatky budou samozřejmě řešeny v následujících měsících,“ vysvětlil Jiří Slavík.


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu