Mikroregion Votice

Ze školPro školy

V ZŠ Olbramovice zjišťovali spokojenost rodičů

čen 19, 2017

Elektronický či tištěný dotazník, který zjišťoval spokojenost s dílčími oblastmi fungování školy, měli možnost na jaře 2017 anonymně vyplnit rodiče žáků ZŠ a MŠ Olbramovice. Vedení školy využilo dotazníkové šetření organizace Scio zaměřené na mapu školy s cílem získat erudované a nezávislé vyhodnocení podnětů, názorů a zájmů rodičů. Náklady ve výši 5 200 Kč uhradil olbramovické školy Mikroregion Voticko z evropských financí určených na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice. O příspěvku rozhodl Řídící výbor MAP a nabídl je také dalším školám v ORP Votice, které budou chtít tímto způsobem zjišťovat své vnitřní klima s odůvodněním, že zlepšování školní kultury, zkvalitňování řízení škol a podpora spolupráce jsou základními stavebními kameny kvalitativních změn.

x