Mikroregion Votice

Navštivte nášMikroregion

U nás to žijeAktuality


Ve čtvrtek 21. září v 15:00 ve Zvěstově slavnostně přestřihnou pásku nového pečovatelského domu za účasti paní hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.  Tuto příležitost využili starostové mikroregionu Voticka. Po slavnostních proslovech paní hejtmanky a starosty obce Karla Babického, po požehnání domu, přestřižení pásky a prohlídce nového objektu pozvali starostové obcí paní hejtmanku na jednání dobrovolného svazku obcí. Bude to vítaná možnost seznámit hejtmanku s úspěšně realizovanými akcemi ale i problémy obcí v jižním okraj Středočeského kraje. V diskusi se starostové zaměří mimo jiné právě na sociální oblast. Přínosné bude slyšet z úst paní hejtmanky a jejích spolupracovníků, kteří ji budou doprovázet, o cílech a záměrech celého kraje.
 

Jedním z cílů, které jsou součástí zpracovaného Strategického rámce MAP v ORP Votice je Podpora aktivit směřující k rozvoji sociálních a pohybových dovedností. Proto se Řídící výbor MAP rozhodl podpořit sportovní akce na školách v ORP Votice, které vedle rozvoje pohybových dovedností přispívají k setkání a interakci jednak žáků různých škol regionu, či žáků a veřejnosti. O finanční podporu zatím požádaly čtyři školy Mikroregionu Voticko s tím, že každá realizovala, nebo bude realizovat jednu akci.

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS se společně s městem Votice, Mikroregionem Voticko a Integrovanou dopravou Středočeského kraje rozhodl iniciovat memorandum ministru dopravy Danu Ťokovi, ve kterém požaduje zastavování rychlíků linky R17 ve Voticích po dobu výstavby trati Sudoměřice-Votice. Tato iniciativa má podporu i vedení Středočeského kraje, za který se pod memorandum podepsal radní pro oblast dopravy Ing. František Petrtýl.
Iniciativa vytvořit memorandum o zastavování rychlíků ve Voticích vznikla na společném jednání ve Voticích, které inicioval starosta Votic Jiří Slavík a starosta Ratměřice Mgr. Viktor Liška. Jednání se zúčastnil i ředitel Integrované dopravy Středočeské kraje Pavel Procházka a jeho zástupce Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí oddělení projektování příměstské dopravy ROPID Ing. Radim Kohutka a dopravní expert DSO BENE-BUS Jan Vachtl.

Bav seAkce v mikroregionu