Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 14  > >>

Sejde se Řídící výbor MAP II

V ORP Votice pokračuje projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. I ve své druhé etapě ho bude vedle realizačního týmu Mikroregionu Voticko řídit Řídící výbor MAP II. Na svém prvním zasedání se sejde ve středu 4. 4. od 13,30 hodin v budově Městského úřadu ve Voticích. Na programu budou vedle schvalování vnitřních řádů a orgánů také informace o implementačních aktivitách (např. čtenářská gramotnost ve spolupráci s votickou knihovnou), organizaci návštěvy ZŠ Kunratice či o GDPR. K tomuto ožehavému tématu vydalo metodiku také MŠMT. Naleznete ji zde.

Šablony jdou do druhého kola

MŠMT zveřejnilo znění výzvy Šablony II pro ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ a školní družiny. Všechny důležité dokumenty jsou umístěné na webových stránkách ministerstva.

 Zde najdete prezentaci ze seminářů k Šablonám - prezentace.

Výročí bitvy u Jankova

Planina Habrovka mezi Jankovem a Ratměřicemi je každoročně svědkem setkání k výročí bitvy u Jankova 1645. Klip z letošního ročníku vzpomínkové akce pořádanou obcí Jankov a spolky Císařský regiment a Jankovští žoldáci vytvořil Miroslav Brdek.

https://www.youtube.com/watch?v=sWfJhbk_eiA&t=77s

Vývoj kriminality a bezpečnostní situace v letech 2015 – 2017 na území Obvodní oddělení Policie ČR Votice

Policisty Obvodní oddělení Policie České republiky Votice je zajišťován veřejný
pořádek a bezpečnost na katastrálních územích 15-ti obcí v rámci Obce s rozšířenou působností
Votice a dále na katastrálním území Sedlce – Prčice, které katastrálně spadá pod okres Příbram.
Rozloha svěřeného teritoria činí celkem 354 kilometrů čtverečních. Plánovaný stav
policistů na OO PČR Votice je 16 včetně vedoucího a jeho zástupce. Tento početní stav se však
nedaří dlouhodobě naplňovat a v současné době je na Obvodním oddělení ve Voticích podstav
3 policistů.

Přednášku o únoru 1948 si nenechaly ujít desítky posluchačů

Zvěstov-Desítky posluchačů ve středu posledního února zcela zaplnily sál zvěstovského obecního úřadu. Zájem o přednášku Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů překvapil i zástupce pořádajících obcí Karla Babického (Obec Zvěstov) a Viktora Lišku (Obec Ratměřice).
Mgr. Tichý, který se při svém bádání zaměřuje na Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století a protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu přednášel ve Zvěstově nejen o únoru 1948, ale také o skutečnostech, jenž mu předcházely a o aspektech, které z tohoto pro českou historii přelomového milníku vyplynuly.

Sociální fond obcí Mikroregionu Voticko má za sebou první rok fungování

Votice-V roce 2016 vzešel z jednání zástupců samospráv Mikroregionu Voticko, vedení pověřeného města ORP Votice a jeho sociálního odboru Sociální fond obcí ORP Votice. Už v roce následujícím mělo tedy premiéru nové přerozdělování příspěvků obcí poskytovatelům sociálních služeb. Ve fondu se sešlo z celkem 13 obcí mikroregionu 520 000 Kč a ty byly rozděleny mezi dvanáct neziskových organizací, které jsou zařazeny do minimální sítě poskytovatelů sociálních služeb na Voticku. Výhodou nového systému je finanční zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů sociálních služeb v regionu a nejen to. Starostové obcí oceňují, že v tuto chvíli nedochází k přeplácení služeb nebo k neposkytnutí finanční podpory pro služby a že mají přehled o poskytovaných službách v jednotlivých obcích včetně přehledu o počtu klientů, kteří služby užívají. Zjednodušila se i agenda, která rozdělování finančních příspěvků provází a snížila se tak administrativní zátěž pro obecní úřady i pro žadatele.

Mikroregion Voticko řešil v Jankově dotace, dopravu, odpady i kulturu

Jankov – Ve středu 7. února se na obecním úřadu v Jankově uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko, která měla i díky hostům velice pestrý a zajímavý program.  Starostové obcí, městysů a měst z Voticka debatovali o palčivém problému aplikace nové směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR, volili své orgány a řešili vyhlášené výzvy dotačních programů. Hosté představili starostům aktuální informace o dopravní obslužnosti, projektu Bezpečné Votice, odpadovém hospodářství, koncepci prostupného bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených a akcích v regionu při příležitosti stého výročí založení Československé republiky.

Votice připravují projekt Bezpečné město

V úterý 24. ledna zavítal do Votic vedoucí územního odboru policie České republiky v Benešově plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek spolu s tiskovou mluvčí benešovské policie prap. Bc. Veronikou Čermákovou, aby zde se starostou Votic Jiří Slavíkem projednali záležitosti týkající se nového projektu „Bezpečné Votice“.

Starostové debatovali s dopravci o veřejné dopravě

V úterý 9. ledna se v Benešově uskutečnilo jednání starostů měst Benešovska se zástupci dopravců a řediteli Integrované dopravy Středočeského kraje a ROPIDu nad tématikou spolufinancování veřejné autobusové dopravy v rámci svazku obcí BENE-BUS. Toto jednání, které se neslo v bouřlivém přesto ale věcném duchu, se uskutečnilo jako reakce na společné usnesení zástupců svazků obcí a měst Středočeského kraje z prosince 2017.

Změna v poskytování poradenství VZP ve Voticích

Lokální poradenské pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny bude pro občany na Městském úřadě ve Voticích od 1. 2. 2O18 otevřeno každé sudé úterý od 9 do 13 hodin.

Více na přiloženém letáku.