Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 12  > >>

Občanskou poradnu najdete na nové adrese

Občanská poradna se přesunula do nových prostor ve Voticích - nově ji najdete v Husově ulici č.p. 587 v přízemí bytového domu (vchod z Husovy ulice proti pečovatelskému domu) - jedná se o prostory bývalé ordinace MUDr. Jílka.

Provozní doba poradny byla rozšířena, služby jsou poskytovány v pondělí od 8 do 16 hodin. Doporučujeme návštěvu předem objednat na tel.: 734 516 733. Služby poradny jsou poskytovány zdarma.

Ve Zvěstově otevřeli pečovtelský dům za účasti hejtmanky kraje

Ve Zvěstově slavnostně otevřeli nový pečovatelský dům za účasti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radní pro sociální oblast Jaroslavy Němcové. Tuto příležitost využili starostové našeho mikroregionu a pozvali oba významné hosty na zasedání dobrovolného svazku obcí. 

Zvěstov navštíví hejtmanka


Ve čtvrtek 21. září v 15:00 ve Zvěstově slavnostně přestřihnou pásku nového pečovatelského domu za účasti paní hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.  Tuto příležitost využili starostové mikroregionu Voticka. Po slavnostních proslovech paní hejtmanky a starosty obce Karla Babického, po požehnání domu, přestřižení pásky a prohlídce nového objektu pozvali starostové obcí paní hejtmanku na jednání dobrovolného svazku obcí. Bude to vítaná možnost seznámit hejtmanku s úspěšně realizovanými akcemi ale i problémy obcí v jižním okraj Středočeského kraje. V diskusi se starostové zaměří mimo jiné právě na sociální oblast. Přínosné bude slyšet z úst paní hejtmanky a jejích spolupracovníků, kteří ji budou doprovázet, o cílech a záměrech celého kraje.
 

Seminář: Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem, 21. 9. 2017

Ve čtvrtek 21. září od 9 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Votice uskuteční seminář Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem s lektory organizace META.

Anotaci semináře naleznete zde.

Řídící výbor MAP se sejde 4. října 2017

Ve středu 4.10. od 13,30 hodin se uskuteční další jednání Řídícího výboru. Jelikož se projekt MAP v ORP Votice blíží ke konci (31. 12. 2017) bude na programu zejména návrh aktivit škol a spolupráce do ročního akčního plánu na rok 2018, tak aby mohl být po další diskuzi v regionu schválen na posledním zasedání ŘV v prosinci spolu s finálním dokumentem MAP.

Malé řemeslné dny se uskutečnily v Ratměřicích, velký bude na Šelmberku 6. října

Podporovat v dětech a žácích manuální zručnost a dovednosti a probouzet v nich vztah k technickým a přírodovědným oborům je jedním z cílů Strategického rámce Místního akčního plánů rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Podobným aktivitám se dlouhodobě věnují v MŠ Ratměřice, kde mají ve sportovním areálu obce vytvořené zázemí jednak v podobě přírodní zahrady a také mohou v rámci vzdělávání využívat venkovní třídičku vybavenou řemeslným nářadím a náčiním. Jednu z akcí, která je na tyto aktivita navázaná – rukodělné dny 27. 6. – 29. 6. 2017 za účasti rodičů a veřejnosti, podpořil také Řídící výbor v rámci tvorby MAP.

Další akce, která podpoří stejnou prioritu rozvoje vzdělávání, vzešla z jednání pracovní skupiny ZŠ, je nazvána Řemeslný den na Štemberku a uskuteční se 6. 10. 2017. Sejdou se na ní všichni žáci 4. tříd základních škol v ORP Votice, aby si na šesti stanovištích zažili a vyzkoušeli historická řemesla s jejich výrobními postupy. Děti si díky zkušenostem organizátorů z Historicko řemeslného vzdělávacího centra Šelmberk budou moct odnést svůj výrobek. I tuto akci finančně podpoří Mikroregion Voticko z nepřímých nákladů evropského projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

V rámci MAP podporujeme také sportovní aktivity žáků ZŠ

Jedním z cílů, které jsou součástí zpracovaného Strategického rámce MAP v ORP Votice je Podpora aktivit směřující k rozvoji sociálních a pohybových dovedností. Proto se Řídící výbor MAP rozhodl podpořit sportovní akce na školách v ORP Votice, které vedle rozvoje pohybových dovedností přispívají k setkání a interakci jednak žáků různých škol regionu, či žáků a veřejnosti. O finanční podporu zatím požádaly čtyři školy Mikroregionu Voticko s tím, že každá realizovala, nebo bude realizovat jednu akci.

Sociální byty Červený Újezd

Sociální byty Červený Újezd                                           

 

Svazek obcí BENE-BUS se spolupodílí na iniciativě za zastavování rychlíků ve Voticích

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS se společně s městem Votice, Mikroregionem Voticko a Integrovanou dopravou Středočeského kraje rozhodl iniciovat memorandum ministru dopravy Danu Ťokovi, ve kterém požaduje zastavování rychlíků linky R17 ve Voticích po dobu výstavby trati Sudoměřice-Votice. Tato iniciativa má podporu i vedení Středočeského kraje, za který se pod memorandum podepsal radní pro oblast dopravy Ing. František Petrtýl.
Iniciativa vytvořit memorandum o zastavování rychlíků ve Voticích vznikla na společném jednání ve Voticích, které inicioval starosta Votic Jiří Slavík a starosta Ratměřice Mgr. Viktor Liška. Jednání se zúčastnil i ředitel Integrované dopravy Středočeské kraje Pavel Procházka a jeho zástupce Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí oddělení projektování příměstské dopravy ROPID Ing. Radim Kohutka a dopravní expert DSO BENE-BUS Jan Vachtl.

Ve Zvěstově se dokončují pečovatelské byty


Během léta finišují stavební práce na dokončení celkem 6ti bytů v obci Zvěstov. Domov zde najde až osm lidí v seniorském věku, kteří chtějí bydlet sami, ale nedokáží si již obstarat běžný provoz domácnosti nebo domu, nákupy, vaření apod. – s těmito činnostmi jim budou pomáhat pracovnice Domova seniorů v Jankově, kteří ve Zvěstově budou poskytovat právě tyto a další sociální služby. První návštěvníci se budou moci do nových bytů nastěhovat na podzim letošního roku. Vzhledem k tomu, že akce je spolufinancována z dotace, obec Zvěstov přijala Směrnici vztahující se právě k obsazování bytů, která zohledňuje všechny podmínky poskytovatele dotace k provozu právě vytvořených bytů. Dům s pečovatelskými byty se nachází v centru obce Zvěstov, kde je dostupná základní občanská vybavenost – obchod, hospoda, společenský sál, sportoviště, autobusová zastávka. V obci se během roku koná řada pravidelných akcí – stavění májky, vítání občánků, srazy rodáků, pouť, karneval, ...
Slavnostní otevření domu se předpokládá po dokončení stavebních prací a vybavení interiéru kuchyňskými