Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 15  > >>

Přírodovědný klub zahajuje svou činnosti již 10. září

Rodinné centrum Oříšek zahajuje činnost přířodovědného klubu. Dět a žáci budou poznávat přírodu, uskutečňovat výlety a experimenty.

Otevřeno je vždy pondělky a čtvrtky od 14:30

Přírodovědný klub je podpořen projektem Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice.

Plakát přírodovědný klub

Vychází nový, v pořadí již 5. zpravodaj Centra společných služeb

Ve zpravodaji se dočtete o spolupráci starostů a starostek ORP Votice v oblasti sociální, dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství či využití opuštěného drážního tělesa. Seznámíme Vás s podporou čtenářských koutků a dalšími akcemi realizovanými v rámci mikroregionu.

Představuje se nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak
k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.

Leták ke stažení

Dopis paní hejtmanky

Nový spolek - nový vítr pro turistický ruch v Kraji blanických rytířů

13. srpen 2018 je datem vzniku zapsaného spolku Kraj blanických rytířů. Po čtrnácti letech práce vytváří doposud neformální uskupení obcí, neziskových organizací a podnikatelů v cestovním ruchu z Podblanicka oficiální organizaci. Jejím cílem je dosáhnout pro tento region certifikace oblastní turistické destinace.

První srpnový den se ve Vlašimi sešli zástupci 23 institucí – obcí, neziskových organizací a firem, aby založili spolek Kraj blanických rytířů, z.s. Cílem spolku je dosáhnout certifikace jako oblastní organizace destinačního managementu a začlenit se tak do nově vznikajícího systému destinačních oblastí v ČR. To by regionu přineslo nejen status oficiální turistické oblasti, ale i větší finanční podporu ze strany státu a Středočeského kraje.

 

Bezpečnostní situace v ORP Votice v červnu 2018

V měsíci červnu 2018 bylo kontrolováno celkem 673 osob v průběhu výkonu
obchůzkových služeb a 721 vozidel včetně zaznamenaných průjezdů.Více o bezpečnostní situaci v našich obcích se dozvíte ve zprávě vedoucího obvodního oddělení PČR Votice Npor. Bc. P. Kratochvíla.-ZDE

Podpora čtenářské gramotnosti na Voticku je v plném proudu.

Inspirace a možnost vidět práci jiných učitelek a učitelů v praxi. To byl hlavní důvod, proč dvacet učitelek ze škol votického MAPu navštívilo základní školu v pražských Kunraticích. Ta se podporou čtenářské gramotnosti zabývá už mnoho let a na prvním stupni tu učí i Jana Kopecká, učitelka, která byla za svou práci oceněna v roce 2017 cenou Global Teacher Prize ČR. I ji měli učitelé možnost vidět přímo v hodině.

Více informací o výjezdu v příloze

TZ čtenářská gramotnost

Mateřské školy se opět sešly u společného stolu

Realizační tým projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pozval zástupkyně mateřských škol ORP ke společnému stolu. Tato pracovní skupina se scházela již v rámci minulého projektu MAP, kdy společná setkávání iniciovala mnoho zajímavých seminářů. I setkání 20.6.2018 bylo velmi přínosné. Na tomto setkání se zástupkyně MŠ potkaly s A. Zamazalovou z RC Oříšek, která bude od září 2018 působit na pozici koordinátorky polytechnického vyučování a EVVO a bude pro MŠ lektorovat výukové programy a koordinovat EVVO aktivity. Zástupkyně MŠ se také dověděly o připravovaných projektech v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a možnosti zapojení se do nich na úrovni předškolního vzdělávání.

Zápis ze setkání pracovní skupiny MŠ 20.6.2018

Čtenářská gramotnost, Hejného matematika i zajímavosti ze škol

V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu.

Starostové mikroregionu jednali ve Střezimíři

Ve středu 13. června proběhlo zasedání starostů Mikroregionu Voticko, které tentokrát hostila Obec Střezimíř. Přestože byl program v deštivém odpoledni nabitý, na úvod pozvali zástupci  místního spolku Železnice Česká Sibiř starosty na projížďku replikou historické drezíny. Tu vlastní zdejší železniční nadšenci a jedná se o kopii pákové drezíny, která se využívala při budování telegrafního vedení podél tratí.  Po opuštění drážního tělesa a přeložení železnice na nový drážní koridor by spolek chtěl zachovat unikátní úsek trati kolem nádraží Střezimíř.  Cílem bude turistické využití a provoz drezíny v nejvýše položeném bodu původní trasy Praha – České Budějovice v místě romantických skalních zářezů. 

Přípravy na vznik čtenářských koutků jsou v plném proudu

Na jednání pracovní skupiny ČG bylo domluveno, že vznikne 7 čtenářských koutků (3 pro ZŠ Votice a 4 pro venkovské školy.

Školám připadne v první vlně zavádění koutků 5 knih na třídu, tzn. 40 knih pro školy s prvním i druhým stupněm.

Dále byla odsouhlasena částka 15-20 tis. Kč na police a gauče čtenářských koutků. Osloveni budou zřizovatelé škol, aby dohodli truhlářské práce, případně dofinancovali částku, která přesahuje 20 tis. Kč.

Nákup knih a tvorba koutků bude probíhat přes prázdniny a v přípravném týdnu a je počítáno, že od září budou čtenářské koutky připraveny k využití.