Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 2 z 21  > >>

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se sešla 2. října

Ve votické knihovně se pro letošní školní rok rozběhla činnost PS Čtenářská gramotnost v rámci MAP v ORP Votice. Mottem schůzky bylo Sdílíme pozitivní zkušenosti, o které se podělily paní učitelky Jana Bienerová a Jany Holubová. Jejich kolegyně se tak dozvěděly, jak zajímavě podat klasickou literaturou a jak vytvořit zajímavou hodinu při čtení čítankového textu.  Poté Eva Zirhutová představila jednoduchou, ale velmi elektivní metodu rozvíjející dovednost klást otázky k obrázku nebo textu a odpovídat na otázky. Na závěr koordinátorka Eva Křížková seznámila paní učitelky s vhodnými novinkami na knižním trhu. 

Učitelky mateřských škol pracovaly s mikroskopy

V návaznosti na semináře, které pro školky v ORP Votice realizuje koordinátorka polytechniky a EVVO Anna Zamazalová se pedagogové MŠ seznámili s metodami práce s mikroskopem. Zasedací místnost Mikroregionu Voticko se ve středu 16. září proměnila v odbornou učebnu a mohly padat dotazy typu: Je kapka vody z kaluže jen bláto nebo se tam skrývá život? Proč jehličí voní? Jak vypadá mravenec zblízka? 

Zástupci zřizovatelů se sešli na semináři v klášteře

Miroslav Hřebecký byl lektorem semináře pro zřizovatele škol, který se konal v pátek 13. září ve votickém klášteře. Tématem setkání byla role obce ve vzdělávacícm procesu, vztah zřizovatel a vedení školy i možnosti komunikace starosty s veřejností a rodiči. s ohledem na to, jak se proměňuje objednávka společnosti na vzdělávání.

Robotiku poprvé okusí děti v MŠ Miličín

Nový program pro děti MŠ představí lektorka Jana Slabá Janoutová ve školce v Miličíně. Programováním robotické hračky Bee-bot bude u dětí rozvíjet logické myšlení a digitální gramotnost. Program si zdarma v rámci tvorby MAPu mohou objednat i ostatní zapojené školky v regionu.

Kontakt: Jana Slabá Janoutová 721 867 104

Děti z MŠ opět s podporou MAP absolvují ekoprogramy Barevná zima

Hravé učení s Tondou a Aničkou pro školní rok 2019-20 opět připravilo pro mateřské školy v regionu Ekocentrum Čapí hnízdo. Jako v minulé roce podpoří z 50-ti procent tuto aktivitu "votický MAP" a děti se tak seznámí prostřednictvím čtyř návštěv lektorů ekocentra s tématem Protiklady v přírodě.

Řídící výbor zasedne 23. 10. 2019

Další zasedání Řídícího výboru MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Votice se sejde ve středu 23. října od 13,30 hodin ve votickém klášteře.

Program jednání:

Na programu budou následující témata:

1. Schválení a zařazení MŠ Heřmaničky do MAP II
2. Schválení akčního plánu 201/2020 a aktualizace strategického rámce s investičními prioritami
3. Informace z jednání pracovních skupin a implementačních aktivit
4. Šablony (čerpání šablon II, příprava na šablony III)

Následně proběhne jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti s tématy:

1. Informace o činnosti konzultanta pro inkluzi
2. Informace o nových službách v Komunitním centru Voticka
3. Informace ze škol v rámci inkluzivního vzdělávní

Zveme na schůzku pracovní skupiny Matematická gramotnost

Nová koordinátorka PS Matematická gramotnost Jana Bienerová zve své kolegy učitele 1.stupně na první pracovní schůzku ve školním roce 2019/2020, které se uskuteční v úterý dne 22. 10. 2019 od 14:00 v budově MěÚ Votice.

 

Čtenářská gramotnost na Voticku se rozjela správným směrem

Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková shrnuje oblast rozvoje čtenářstí ve školách v ORP Votice.

 

Jaké bylo počasí na České Sibiři v létě 2019?

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?
Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2019, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 8 let.