Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 10  > >>

Svazek obcí BENE-BUS se spolupodílí na iniciativě za zastavování rychlíků ve Voticích

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS se společně s městem Votice, Mikroregionem Voticko a Integrovanou dopravou Středočeského kraje rozhodl iniciovat memorandum ministru dopravy Danu Ťokovi, ve kterém požaduje zastavování rychlíků linky R17 ve Voticích po dobu výstavby trati Sudoměřice-Votice. Tato iniciativa má podporu i vedení Středočeského kraje, za který se pod memorandum podepsal radní pro oblast dopravy Ing. František Petrtýl.
Iniciativa vytvořit memorandum o zastavování rychlíků ve Voticích vznikla na společném jednání ve Voticích, které inicioval starosta Votic Jiří Slavík a starosta Ratměřice Mgr. Viktor Liška. Jednání se zúčastnil i ředitel Integrované dopravy Středočeské kraje Pavel Procházka a jeho zástupce Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí oddělení projektování příměstské dopravy ROPID Ing. Radim Kohutka a dopravní expert DSO BENE-BUS Jan Vachtl.

Vyšla nová cyklomapa Votická kopretina

Cyklotulák a majitel votické restaurace U modré kočky Luboš Mudra připravil do tisku nové vydání  skládací mapy cyklistických tras, které poeticky nazval Votická kopretina. Sedm základních cyklotras , které tvoří okvětní lístky kopretiny s mnohými variantami zkrácení či prodloužení cyklovýletů, dokonale mapuje cyklistické možnosti Voticka. Turistům se po cestách představují zajímavosti turistických destinací Toulava a Kraj blanických rytířů. Ze sedla svých kol mohou poznat nejkrásnější výhledy a zákoutí našeho kraje.

Mapa je k prodeji ve votickém infocentru, v restauraci U modré kočky, ale i v mnoha dalších distribučních místech Voticka.

Obce mikroregionu řeší nové podoby svých návsí

Dalším společným projektem, který propojuje obce mikroregionu Voticko je realizace akce „Územní studie veřejných prostranství ORP Votice“. V celkem 10 ti obcích – v Olbramovicích, Miličíně, Vrchotových Janovicích, Neustupově, Jankově, Zvěstově, Heřmaničkách, Smilkově, Červeném Újezdu, Střezimíři a ve městě Votice vzniknou nové studie veřejných prostor, zaměřená zejména na centra jednotlivých obcí ale i jejich osady. Ve Voticích bude zpracovaná studie na lokalitu Pilař, kde se připravuje přírodní koupaliště, lokalitu U vodojemem a Sídliště I.

Spolky pracující s dětmi získaly dotace na své aktivity

Organizace pracující s dětmi a mládeží získaly finance na podporu své činnosti od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Středočeského kraje. Pořídí si bezpečné sportovní vybavení a podpoří své nejmladší členy při pohybových aktivitách.

Staráme se o krajinu

Obce Mikroregionu (15) společně realizují projekt zaměřený na krajinu Voticka. Územní studie krajiny zpracovávaná pro celý region umožňuje zabývat se vztahy v krajině, které nelze v souvislostech a komplexně vyřešit na správním území jedné obce. Celkem se jedná o území o rozloze 288 km2.

Beseda s mentory

Dne 14.6. od 14:00 proběhne na Městském úřadě ve Voticích beseda s mentory ze ZŠ Votice. Beseda je zaměřena na seznámení ředitelů škol a pedagogů s pozicí mentora a jeho přínosu pro školy.

Současně bude debatován přínos školního psychologa na škole, jehož potřebnost řeší školy v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

 

Kariérní řád učitelů od 1. 9. 2017

Přestože je nový kariérní řád učitelů ve schvalovacím procesu, stále se předpokládá, že bude účinný od 1. září 2017. Ministerstvo školství nyní připravilo informace o změnách v odměňování a profesním rozvoji učitelů.

Kariérní řád - manažerské shrnutí

Kariérní cesta v rámci kariérního systému učitelů

Den otevřených dveří NZDM Sibiř

Dne 19.5.2017 proběhně v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež YMCA Sibiř Den otevřených dveří.

Přijďte se podívat, jak vypadá bezpečný prostor pro děti a mládež trávící volný čas na ulici a ohrožené sociálně nežádoucími jevy.

Více zde: Plakát Den otevřených dveří NZDM Sibiř

 

3. setkání starostů DSO

Setkání starostů DSO Mikroregion Voticko v rámci projektu Posilování adminsitrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce se uskuteční v úterý 30. 5. 2017 v prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Ratměřicích

Po setkání bude následovat Členská schůze DSO

Návazný seminář Hejného metody

Dne 15.6.2017 se od  15:30 v MŠ Votice uskuteční návazný seminář Hejného metody. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1., případně 2. ročníku ZŠ. 

Seminář je realizován v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Votice.

Anotace zde: http://www.h-mat.cz/seminare/predmatematicke-dovednosti