Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 14  > >>

Spolupráce obcí v ORP Votice úspěšně pokračuje

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem dalšího společného projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními počiny v sociální oblasti, tedy vytvořením Sociálního fondu ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc vypovídá o plánovaném a koordinovaném postupu samospráv na Voticku.

Zajímají vás novinky ve vzdělávání? Navštivte v říjnu první akci votického Edupointu

Druhé říjnové úterý (9. října) od 17:00 se ve votické Městské knihovně bude konat první z řady pravidelných akcí na téma vzdělávání.  Dvouhodinová přednáška s debatou se jmenuje S čím se musí vyrovnávat současná škola a na sérii fotografií a příběhů škol z celé České republiky ukazuje, v čem, jak a proč se proměňuje vyučování na základních školách. Odpovídá na otázky, zda jsou výsledky dnešních dětí horší, než tomu bylo před dvaceti lety, zda jsou změny ve třídách opravdu zvyšováním kvality učení, nebo spíše snižováním nároků. Přednáší a debatu povede Tomáš Feřtek, spolupracovník Informačního centra pro vzdělávání EDUin a Místního akčního plánu pro vzdělávání Votice.

První čtenářský koutek mají na škole v Jankově

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje čtenářský koutek na ZŠ Jankov.

Jankovská škola má již čtenářský koutek

V jankvoské škole vznikl v září čtenářský koutek. A následně by měly tyto koutky vzniknout ve všech školách ORP Votice.

Je to první aktivitou v rozovji čtenářské gramotnosti na školách, která je realizována pod hlavičkou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva - čtenářský koutek ZŠ Jankov

Přírodovědný klub zahajuje svou činnosti již 10. září

Rodinné centrum Oříšek zahajuje činnost přířodovědného klubu. Dět a žáci budou poznávat přírodu, uskutečňovat výlety a experimenty.

Otevřeno je vždy pondělky a čtvrtky od 14:30

Přírodovědný klub je podpořen projektem Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Votice.

Plakát přírodovědný klub

Vychází nový, v pořadí již 5. zpravodaj Centra společných služeb

Ve zpravodaji se dočtete o spolupráci starostů a starostek ORP Votice v oblasti sociální, dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství či využití opuštěného drážního tělesa. Seznámíme Vás s podporou čtenářských koutků a dalšími akcemi realizovanými v rámci mikroregionu.

Představuje se nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak
k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.

Leták ke stažení

Dopis paní hejtmanky

Nový spolek - nový vítr pro turistický ruch v Kraji blanických rytířů

13. srpen 2018 je datem vzniku zapsaného spolku Kraj blanických rytířů. Po čtrnácti letech práce vytváří doposud neformální uskupení obcí, neziskových organizací a podnikatelů v cestovním ruchu z Podblanicka oficiální organizaci. Jejím cílem je dosáhnout pro tento region certifikace oblastní turistické destinace.

První srpnový den se ve Vlašimi sešli zástupci 23 institucí – obcí, neziskových organizací a firem, aby založili spolek Kraj blanických rytířů, z.s. Cílem spolku je dosáhnout certifikace jako oblastní organizace destinačního managementu a začlenit se tak do nově vznikajícího systému destinačních oblastí v ČR. To by regionu přineslo nejen status oficiální turistické oblasti, ale i větší finanční podporu ze strany státu a Středočeského kraje.

 

Bezpečnostní situace v ORP Votice v červnu 2018

V měsíci červnu 2018 bylo kontrolováno celkem 673 osob v průběhu výkonu
obchůzkových služeb a 721 vozidel včetně zaznamenaných průjezdů.Více o bezpečnostní situaci v našich obcích se dozvíte ve zprávě vedoucího obvodního oddělení PČR Votice Npor. Bc. P. Kratochvíla.-ZDE

Podpora čtenářské gramotnosti na Voticku je v plném proudu.

Inspirace a možnost vidět práci jiných učitelek a učitelů v praxi. To byl hlavní důvod, proč dvacet učitelek ze škol votického MAPu navštívilo základní školu v pražských Kunraticích. Ta se podporou čtenářské gramotnosti zabývá už mnoho let a na prvním stupni tu učí i Jana Kopecká, učitelka, která byla za svou práci oceněna v roce 2017 cenou Global Teacher Prize ČR. I ji měli učitelé možnost vidět přímo v hodině.

Více informací o výjezdu v příloze

TZ čtenářská gramotnost