Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 16  > >>

Na Voticku začal pracovat sociální koordinátor

Od února 2019 je k dispozici části obcí Mikroregionu Voticko v MAS Posázaví koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.  Koordinátorka ve Voticích a okolních obcích zajišťuje dostupnost sociální práce. Díky této pozici se dostane sociální práce do malých obcí a osad a předejde se negativním následkům, kdy pomoc nepřijde včas, jelikož se o problémech často neví.

Vývoj dopravní obslužnosti na Voticku v roce 2018

Do roku 2018 vstupovaly Votice z pohledu dopravní obslužnosti s velkými nadějemi. Podle slibu Středočeského kraje mělo dojít k realizaci dopravní integrace autobusů do systému Pražské integrované dopravy (PID), což by s sebou přineslo racionalizaci autobusových linek, zavedení tarifu PID a předplatného jízdného PID a navýšení počtu spojů. Bohužel právě provedení integrace do PID se v roce 2018 uskutečnit nepodařilo z důvodu průtahů s řešením problému kompatibilit odbavovacích systémů dopravců v rámci PID.

Výběrová řízení na pozice MěÚ Votice

Výběrová řízení na čtyři pracovní místa vypisuje Městský úřad ve Voticích. Jde o pozice vedoucího odboru správních činností a dopravy, referenta územního plánování, referenta pro vodoprávní úřad a asistentku místostarosty města. Více informací najdete ZDE.

Prosincový EDUpoint poradí s výběrem knih k Vánocům

Beseda na téma Jaká kniha opravdu zaujme vaše dítě, která se koná v úterý 11. prosince od 17:00 hodin v Městské knihovně ve Voticích.

Rozšiřujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Potřebuje vaše dítě řešit školní neúspěch? Nevíte, jak dítě podpořit v domácí přípravě?

Doučování si můžete domluvit s lektory YMCY Praha B. Počepickou a V. Frýdlem v rámci tvorby MAP rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Doučování je zdarma a od prosince 2018 probíhá v prostorech bývalé ordinace JUDr. Jílka.

Více informací dostanete telefonicky nebo osobně v NZDM Sibiř - Husova 383, Votice

Kontakty: 

Vojtěch Frýdl - 775 564 350

Barbora Počepická - 604 254 033

 

Mladí přírodovědci, druhý EDUpoint a nové čtenářské koutky

Podzim v MAPu Votice, který patří k těm nejmenším v republice, ukazuje, že i ve skromných podmínkách lze dělat užitečnou práci pro rozvoj místních škol.  Představujeme několik novinek, které se ve spolupráci s místní knihovnou a učiteli podařilo zavést v místních školách a dalších vzdělávacích institucích.

Expozice připomínající násilnou kolektivizaci českého venkova se otevře 16. listopadu ve Voticích

Stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku v regionální perspektivě přiblíží násilnou kolektivizaci českého venkova. Je věnována obětem zvůle StB a KSČ a dalších státních a správních orgánů. Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 16. listopadu 2018 v bývalém františkánském klášteře ve Voticích. Veřejnosti bude přístupná od soboty 17. listopadu.

Tisková zpráva

Svět pod lupou v RC Oříšek

Koordinátorka polytechnické výchovy a EVVO Anna Zamazalová realizuje pro mateřské školy výukový program Svět pod lupou. Jako první přišly na návštěvu RC Oříšek, kde se program odehrává, předškoláci z MŠ Votice.  Děti se seznámily s přípravou preparátů a vyzkoušely si práci s kapátkem. S pomocí určovacího klíče zjišťovaly, co za malé tečky a čárky se to hýbe ve vodě. Pomocníkem jim byl mikroskop, kde si vše pořádně prohlédly. To, co zdánlivě připomínalo malinkatou žížalu se nakonec ukázalo jako larva komára. Získané poznatky se řádně zaznamenaly do pracovního listu. Kromě něj si děti domů odnesly i rybníček s vodními „breberkami“.

Těšíme se i na další skupiny dětí ze školek ORP Votice - termíny si objednávejte u Anny Zamazalové, tel. 721 814 045, mail: rcorisek@email.cz

Barevná zima ve školkách ORP Votice

Ekoprogram Barevná zima připravený Ekocentrem Čapí hnízdo se na začátku listopadu rozjel po našich školkách. S finanční podporou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice se tak v sedmi skupinách votické, ve dvou skupinách olbramovické, miličínské, janovické, jankovské a jedné skupině ratměřické školky uskuteční čtyři výukové hodiny Hravého učení s Tondou a Toničkou.