Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 8  > >>

Občanská poradna rozšiřuje konzultační hodiny

Občanská poradna Diakonie Střed - pracoviště Votice rozšiřuje od pondělí 3. 4. 2017 konzultační hodiny pro veřejnost. Od pondělí bude poradna otevřena od 8 - 16 hodin.

Kdy se opět svezeme po opuštěné železniční trati mezi Beztahovem a Veselkou?

V odpovědi na otázku v titulku je třeba nejdříve říct, že vláčkem už nikdy. Ten nyní pohodlně frčí po modernizovaném koridoru. Ale co na kole nebo na in-line bruslích po vybudované cyklostezce? Takový je totiž záměr obcí Mikroregionu Voticko využít opuštěné drážní těleso dráhy  Praha — Č. Budějovice. Není to ale vůbec lehký úkol.

 

 Jak funguje Sociální fond ORP Votice?

Financování systému sociálních služeb od roku 2017 na území ORP řeší tzv. Sociální fond Voticka. Jeho podstatou je participace jednotlivých obcí na financování činnosti poskytovatelů sociálních služeb. V rámci administrativy kanceláře Mikroregionu Voticko byla ve spolupráci s úředníky sociálního odboru MěÚ Votice stanovena tzv. minimální síť sociálních služeb, do které byli zařazeni certifikovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří dlouhodobě na území mikroregionu působí.

Centra společných služeb šetří čas i peníze

Uveřejňujeme článek z měsíčníku Svazu měst a obcí ČR

Článek 3/2017

Zdroj: Informační servis - měsíčník SMOCR 3/2017

Semináře Hejného metody pokračují

Na základě velmi kladných ohlasů na seminář Hejného meteody pro MŠ, který realizoval Mikroregion Voticko ve spolupráci s organizací H-mat, byla školám a neformálním vzdělávatelům v ORP nabídnuta verze pro 1. stupeň. 19.4.2017 tedy proběhne seminář pro začátečníky a o týden později proběhne seminář pro mírně pokročilé.

Hlubší anotace seminářů zde:

http://www.h-mat.cz/seminare/hm-1st

http://www.h-mat.cz/seminare/1st-mirne-pokrocili

Oba semináře proběhnou v obřadní místnosti MěÚ Votice, 2. patro od 14:00

Členové pracovních skupin rozvoje vzdělávání v ORP Votice opět zasednou k jednomu stolu

I v roce 2017 se začnou scházet pracovní skupiny rozvoje vzdělávání. Vznikly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který realizuje Mikroregion Voticko. V loňském roce byly v souvislosti s projektem iniciovány dvě pracovní skupiny - pro předškolní a pro základní vzdělávání. Na minulém setkání byly definovány priority a cíle rozvoje vzdělávání v území. Dalším úkolem těchto pracovních skupin je na základě cílů promyslet potřebné aktivity, které budou mateřské a základní školy v území společně realizovat v následujících letech. Opatření a cíle, které vznikly na základě setkávání pracovních skupin je možné najít ve Strategickém rámci MAP v sekci Pro školy/Strategický rámec.

Setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání se uskuteční 22.3.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání se uskuteční 5.4.2017 od 13:30 v kanceláři Mikroregionu Voticko, 2.patro MěÚ Votice u obřadní síně.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání reaguje semináři na potřeby pedagogů škol v ORP Votice

Na území ORP Votice je od 1. 5. 2016 realizován Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jeho smyslem je podporovat spolupráci škol v území, plánovat aktivity a společně rozvíjet vzdělávání na Voticku. Projekt vede tým Mikroregionu Voticko společně se zástupci škol, neformálních vzdělavatelů a volnočasových organizací.

 

Sešel se řídící výbor MAP vzdělávání ORP Votice

Další setkání zástupců vzdělávacích institucí v rámci tvorby místního akčního plánu ORP Votice proběhlo ve středu 27. 1. ve Voticích. Schůzku navštívil také vedoucí projektu krajského plánu vzdělávání  PaeDr. P. Schneider, který seznámil zúčastněné se stavem krajského plánování a dalším postupem uplatňování plánu v praxi. Podle jeho slov bude navýšen rozpočet dalšího pokračování projektu KAP o cca 160 milionů Kč, které budou uvolněny mmj. na vzdělávání v rámci Středočeského kraje. Diskuze ze stran ředitelů škol se vedla také na téma přetíženosti pedagogicko psychologických poraden, o které ví jak Středočeský kraj, tak MŠMT, ale situaci se nedaří řešit.

Realizační tým MAPu představil své podněty k rozvíjení spolupráce škol v regionu – nové semináře pro učitele, vytvoření  tzv. Krizového manuálu škol v komunikaci s rodiči i návrh na vznik svépomocné skupiny učitelů, kteří byli ochotni předávat si své zkušenosti a podílet se na zviditelňování moderních vyučovacích metod s ohledem na podporu znevýhodněných žáků.

Blaničtí rytíři plánovali novinky v cestovním ruchu

K úspěchům loňského roku patří např. významné rozšíření distribuční sítě turistických tiskovin. Ze stojanů nejrychleji mizely Rytířské noviny, Tipy na výlety a naučné stezky. Kromě vydávání tiskovin Kraj blanických rytířů podporoval akce pro podporu návštěvnosti regionu, jako je např. Zimní běh na Blaník, Blanický cyklorytíř, Ratměřická hasičská fontána a mnoho dalších. Nejen turisté, ale zejména místní obyvatelé kvitují společný elektronický kalendář akcí, kde najdete vše od sportovních přes vzdělávací po čistě turistické akce.

Burza práce 21. 2. 2017

Město Benešov a Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Benešov organizuje dne 21. února 2017 Burzu práce v Kulturním domě Karlov v Benešově.

Cílem burzy je: vytvořit prostor pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání, občany okresu Benešov, žáky a jejich rodiče a studenty

k získaní informací o trhu práce v okrese Benešov a k závažným rozhodnutím pro budoucnost (zaměstnání, studium, rekvalifikace,  rozvoj podnikání … ).