Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 24  > >>

Web lokální meteorologické stanice potřebuje zmodernizovat.

Lokální meteorologická stanice v Ješeticích a webové stránky www.pocasijesetice.cz fungují již devátým rokem. Za tu dobu se podařilo shromáždit bohatou historii dat, která je k dohledání na webové stránce www.pocasijesetice.cz. Na webu najdete nejen aktuální stav počasí, ale i předpověď, radar a souhrny (měsíční, za roční období, roční). Od svého vzniku eviduje webová stránka 56 123 návštěv (do 30. 9. 2020), důležitější je však osvětová činnost a popularizace amatérské meteostanice, potažmo i oblasti České Sibiře, z níž data pocházejí.

Komunitní centrum Voticka v klášteře rozšířilo své služby

V roce 2007 mohli občané Voticka využít pouze jednu sociální službu – Pečovatelskou službu Benešov. Dnes jich ve Voticích pomáhá hned osm a potřební se mohou se svými problémy obracet také na sociální koordinátorku.

Některé hasičské sbory v regionu zásadně obměnily vozový park

Na silnicích v regionu můžete potkat šest nových hasičských automobilů, které byly pořízeny díky dotacím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Heřmaničky, Olbramovice, Neustupov, Ješetice, Miličín a Střezimíř. Do konce října k nim přibudou další dvě auta – pro hasiče z Červeného Újezdu a ze Zvěstova. 

Jak se sejdou pracovní skupiny na začátku školního roku 2020/21?

29. 9. PS matematická gramotnost: téma slovní úlohy (s přesahem do 2. – 3. třídy)

6.10. PS čtenářská gramotnost: Inspirace z MAS Sedlčansko - Stromy v obci a krajině, Lze rozvíjet čtenářství distančně?, Nové knižní tituly

22. 10. PS pro rovné příležitosti: setkání školních metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů

Novela vyhlášky o inkluzi musí pamatovat na žáky s poruchou učení a žáky cizince

Při úpravách pravidel, podle nichž je podporováno společné vzdělávání na základních školách, je nutné oproti aktuálně projednávanému návrhu pamatovat především na
zachování asistentů pro děti s poruchami učení a žáky cizince. Na tom se shodli na společné schůzce ředitelky a ředitelé základních škol v MAPu Votice.

Obce dusí administrativa. Pomáhá Centrum společných služeb

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Starostové hovořili o technopárty i službách komunitního centra

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Starý sklad nahradila moderní dílna

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Služby komunitního centra Voticka fungují i přes léto

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) funguje od roku 2018 v přízemí votického kláštera Komunitní centrum Voticka. Sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně i díky finančnímu příspěvku sociálního fondu ORP Votice. Jak může pomoci třeba i Vám? Na to jsem se ptala koordinátorky Komunitního centra a sociální práce Petry Kocourkové.

Skupina digitální gramotnosti má za sebou první půlrok svého fungování

Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti. Skupina digitální gramotnosti v rámci Místního akčního plánu (dále jen MAP) Mikroregionu Voticko vznikla lednu letošního roku. První schůzka se uskutečnila už 5. února v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích za účasti učitelek Jany Sochůrkové ze ZŠ Jankov, Blanky Kocourkové ze ZŠ Miličín, Petry Horníkové ze ZŠ Olbramovice a Jany Slabé Janoutové ze ZŠ Votice, koordinátorky Skupiny digitální gramotnosti.