Mikroregion Votice

Archiv novinek

Stránka 1 z 19  > >>

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2

Odpady, organizační změny a doprava na zasedání Mikroregionu Voticko

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Představitelé Votic nepovažují investice do silnice I/3 za zbytečné

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Vedení kraje chce pomoci mikrogionu Voticko s realizací projektu „Cyklostezky Voticka“ s využitím opuštěného drážního tělesa

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1

Závěrečný účet 2018

Závěrečný účet 2018