Mikroregion Votice

O MAPU

Místní akční plány rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP, je soubor aktivit, které mají přispět ke kvalitnímu rozvoji vzdělávání v ORP Votice. MAP by měl přispět k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Celý tento proces by měl v regionu podpořit spolupráci zřizovatelů (tedy zejména obcí), škol a dalších  aktérů ve vzdělávání. To by mělo přinést vyšší vzájemnou informovanost, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v této oblasti.

Odkazy na dokumenty k MAP zde:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

 

Souhrnně tyto cíle Místního akčního plánu povedou k:

Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu  řízení škol
Sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
K rozvoji potenciálu každého žáka, budování znalostních kapacit
Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého žáka/dítěte v inkluzivní škole
Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání
 

Hlavním přínosem realizace Místního akčního plánu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklé partnerství budou napomáhat zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ a aktérů neformálního vzdělávání.

 

Výstupy realizace Místního akčního plánu:

Strategický rámec MAP do roku 2023 – jedná se o dohodu o prioritách vzdělávací politiky v území, dalším výstupem je návrh konkrétních řešení problémů v dohodnutých prioritách
V plánu mohou být navrženy i aktivity , které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, krajských a státní dotací. Mohou to být také aktivity, které mají přesah do sociálních služeb a neformálního vzdělávání.