Mikroregion Votice

Úřední deska

Návrh závěrečného účtu 2018 - příloha ZÚ Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018.pdf
Návrh závěrečného účtu 2018 - příloha ZÚ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018.pdf
Návrh závěrečného účtu 2018 - příloha ZÚ Rozvaha k 31.12.2018.pdf
Návrh závěrečného účtu 2018 - příloha ZÚ Zpráva o přezkumu hospodaření 2018.pdf
Návrh závěrečného účtu 2018 - příloha ZÚ Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018.pdf
Návrh závěrečného účtu 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
Rozpočet 2019 Rozpočet na rok 2019 - schválený.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022 - schválený.pdf