Mikroregion Votice

Mikroregion není jen území. Jsou to hlavně lidé, společné zájmy a ochota spolupracovat

čen 1, 2021

Třináctým rokem je starosta Ratměřic Viktor Liška předsedou Mikroregionu Voticko. S dobrovolným svazkem obcí, tehdy ještě pod názvem Mikroregion Džbány, začal spolupracovat v roce 2006, když se stal ratměřickým starostou. V roce 2008 pak nahradil ve funkci dosavadního předsedu mikroregionu Daniela Štěpánka z Bystřice, který se téhož roku stal krajským zastupitelem.
„Tehdy šlo hlavně o čestnou funkci, kterou jsem vykonával při zaměstnání – práci na obecním úřadě v Ratměřicích. Od roku 2013 jsem v kanceláři mikroregionu zaměstnán a moje funkce je převážně manažerská a koordinační,“ vysvětluje Viktor Liška.

Dvě tváře mikroregionu

Mikroregion lze chápat vlastně ve dvojím smyslu. Jednak jde o území patnácti obcí regionu Voticka, které se kryje s územím obce s rozšířenou působností Votice. V tom je Mikroregion Voticko v rámci ČR poměrně unikátní. ORP Votice patří k rozlohou nejmenším v republice, navíc s nízkou hustotou osídlení. Specifická je i jeho poloha, kterou lze charakterizovat jako „kraj kraje“ případně „středočeské pohraničí“. Přirozené centrum mikroregionu – město Votice – patří k spíše menším sídlům městského typu. Představitelům mikroregionu se z těchto na první pohled slabých stránek podařilo v průběhu let udělat přednosti: menší region lze rozvíjet celistvěji, jeho jednotlivé samosprávy mají obdobné problémy a je obvykle snadnější a rychlejší domluvit se na společném postupu, než tomu bývá u větších dobrovolných svazků.
Mikroregion je ale také samotná organizace – kancelář ve 2. patře Městského úřadu ve Voticích a hlavně lidé – představitelé mikroregionu, manažerky, představitelé členských obcí. S tím, jak mikroregion začal realizovat projekty meziobecní spolupráce a posléze centra společných služeb obcí, bylo možné kancelář posílit o kompetentní pracovníky a profesionalizovat ji. „Zpětně hodnotím tehdejší rozhodnutí jako to nejlepší možné, pro celé Voticko, od roku 2016 v hranicích obce s rozšířenou působností, tak vznikla funkční kancelář odborníků, jejichž služby využívají nejen starostové obcí, ale i podnikatelé, spolky, školy nebo uživatelé sociálních služeb, neboť mikroregion je garantem tzv. sociálního fondu ORP Votice, komunitního centra nebo místního akčního plánu vzdělávání. Dá se říci, že naše kancelář mikroregionu je co do šíře realizovaných aktivit v rámci ČR poměrně unikátní.“
Díky realizovaným projektům si na sebe kancelář mikroregionu dokáže zčásti vydělat, další finance získává od členů – na činnost a na dílčí projekty, kdy se obce skládají určitou částkou na obyvatele, která činí v letošním roce celkem 110 Kč/obyv.
Velkou roli v činnosti mikroregionu mají samozřejmě starostové a zastupitelstva členských obcí a to, jak mikroregion vnímají a jak chápou společnou spolupráci obcí. „Velkou výhodou je postoj votického starosty Jiřího Slavíka, který je zároveň místopředsedou dobrovolného svazku obcí. Principy meziobecní spolupráce jsou mu blízké, stejně jako role města Votice při rozvoji celého regionu a jeho solidarita s okolními menšími obcemi a jejich potřebami,“ dodává Viktor Liška.


Administrativa, společné projekty, rozvoj


Kromě administrativní podpory nejen samospráv a realizace společných projektů je mikroregion také do jisté míry „hnacím motorem“ budoucího rozvoje. V rámci kanceláře vznikají pro region odborné studie, strategie a plány z nejrůznějších oblastí – ať už veřejné dopravy, odpadového hospodářství, školství nebo sociální oblasti. „Dobrovolný svazek obcí lze chápat jako platformu pro sdílení a řešení společných problémů a jako silnější páku pro jednání s orgány krajské a státní správy, je však třeba zdůraznit, že je zcela respektována autonomie jednotlivých obcí a rozhodovací pravomoci jednotlivých zastupitelstev,“ zdůrazňuje Viktor Liška.
Díky kompetentním manažerům, pracujícím v kanceláři svazku, nemusí obce „nakupovat“ služby u externích společností a díky společnému postupu se obcím daří za služby ušetřit. „Samozřejmě obce stále ještě nakupují služby u externích společností, protože například na specifické dotační tituly jsou jistě povolanější odborníci než manažerky v kanceláři mikroregionu. Většinu krajských nebo ministerských dotačních příležitostí však umíme administrovat,“ vysvětluje Viktor Liška.


Úspěchy


Za největší úspěch mikroregionu pokládá Viktor Liška dobré vztahy v rámci členské základny, která je schopna napříč politickým spektrem a různým potřebám a zájmům dojít k názorové shodě, souznění obcí s myšlenkou meziobecní spolupráce, vybudování stabilní a funkční kanceláře a ochotu realizovat společné projekty. „Z poslední doby jsem velmi rád za vznik Místní akční skupiny Voticko, nejen kvůli tomu, že se nám – doufám – otevřou širší možnosti k získání evropských finančních prostředků. V rámci mikroregionu jsme se dlouhodobě, i když ne vždy s úspěchem snažili o komunikaci a spolupráci nejen s obcemi, ale také se spolky, podnikateli, školami, aktivními jednotlivci. Se školami se to podařilo v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, pokus o spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu před lety nedopadl bohužel zcela podle našeho očekávání. Místní akční skupina je sice na začátku své činnosti, má za sebou necelý rok svého fungování, členská základna se ale rozšiřuje, a to hlavně o neziskové organizace, podnikatele z různých oblastí a zainteresované jednotlivce,“ zmiňuje Viktor Liška.
Velkým projektem – co do náročnosti v souvislosti s jeho přípravou i financováním – je cyklostezka po opuštěném drážním tělese. Přínosem by jistě byl zamýšlený projekt Chytré Voticko, který by zlepšil systém komunikace mezi samosprávami, úřadem obce s rozšířenou působností, ale i mezi samosprávami a občany. V sociální oblasti by mnohým obyvatelům regionu ulehčilo situaci zřízení POSEZU (Poradenského a informačního centra pro seniory a zdravotně postižené) a denního stacionáře. Příležitostí může být i projekt týkající se komunální energetiky.
Mikroregion Voticko byl iniciátorem vzniku Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, v současné době iniciuje vznik asociace na celorepublikové úrovni.
Dá se říci, že Mikroregionu Voticko se daří. „Máme před sebou ale stále ještě spoustu práce. A nutné je také reagovat na současnou situaci. I na činnost a aktivity mikroregionu může negativně dopadnout pandemie covid–19. Naše organizace je závislá na tom, jak bude fungovat dotační politika kraje a státu a jaká bude investiční aktivita členských obcí. Jak jsem již uvedl, aktivita mikroregionu je přímo závislá na aktivitě samospráv členských obcí a na tom, zda a jak souzní s myšlenkou meziobecní spolupráce. Osobně doufám, že na tom se nic nezmění,“ dodává předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.


U nás to žijeAktuality

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Bav seAkce v mikroregionu