Mikroregion Votice

Centrum společných služeb

Klub Sibiř -bezpečný a smysluplně trávený volný čas

čec 18, 2016

Ve Voticích funguje nízkoprahový klub Sibiř pro děti

Nízkoprahový klub Sibiř je první službou našeho občanského sdružení ve středočeském kraji. Nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují různé sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je doplněn o návazné pravidelné i jednorázové akce.

Otevírací doba klubu

Úterý: 13:00 - 18:00
Středa: 13:00 - 18:00
Čtvrtek: 13:00 - 18:00

 Cíle poskytovaných služeb
Dlouhodobým cílem klubu je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež trávící volný čas na ulici a ohrožené sociálně nežádoucími jevy. Dalším cílem je snaha o podněcovaní dětí a mládeže k vlastní aktivitě a poskytování nízkoprahových sociálních službeb dětem a mládeži.

sociální služby: informační servis, poradenství, doučování, doprovod do zařízení návazné péče, práce s blízkými osobami, situační intervence, krizová intervence,
volnočasové služby: sportovní, hudební a výtvarné aktivity, společenské hry, volný prostor pro své aktivity.
Komu je NZDM Sibiř určen

Cílová skupina klubu Sibiř jsou děti a mládež od 6 do 18 let z Votic, kteří:

zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, ...
jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a navykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, ...)
velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.
Návštěvníci klubu mají tato práva:

využívat služby klubu zdarma.
dostávat informace o dění v klubu,
ovlivňovat dění v klubu,
zůstat v anonymitě (neuvádět žádné osobní údaje),
nahlížet do záznamů o své osobě,
na mlčenlivost pracovníků,
stěžovat si na pracovníka nebo klub,
ukončit chození do klubu bez udání důvodů.
Pracovní tým
Mgr. Jiří Horák - koordinátor Nízkoprahové sekce
horak@praha.ymca.cz, 732 179 042732 179 042

Bc. Jana Bloudková - vedoucí NZDM Sibiř
bloudkova@praha.ymca.cz, 775 564 350775 564 350

Mgr. Johana Růžková - sociální pracovnice
ruzkova@praha.ymca.cz

Lukáš Vilimovský - pracovník v sociálních službách
vilimovsky@praha.ymca.cz