Mikroregion Votice

Klášter sv. Františka hostil starosty i členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje

čen 1, 2021

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje Petr Halada vyjádřil v úvodu setkání potěšení nad fungující spoluprací v rámci obce s rozšířenou působností Votice (dále jen ORP Votice), která v rámci ČR není samozřejmostí. Votický starosta Jiří Slavík seznámil členy komise s vývojem ORP Votice a rolí Městského úřadu Votice.


Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška hovořil o činnosti mikroregionu a také o jeho financování. Připomněl aktuální společné projekty: Místní akční plán vzdělávání v ORP Votice, Komunitní centrum Voticka, územní studie veřejných prostranství, kroky, vedoucí k výstavbě cyklostezky na opuštěném drážním tělese, společnou strategii v odpadovém hospodářství nebo projekt Chytré Voticko, zaměřený na zlepšení komunikace mezi veřejnou správou, ale také samosprávami a občany. Voticko by se také rádo zapojilo do projektu Středočeského kraje POSEZ, jehož posláním je poskytovat pomoc a realizovat aktivity pro seniory a zdravotně postižené. 


Starostové Mikroregionu Voticko využili přítomnost členů komise, ale i vedoucího Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Svobody a kladli dotazy převážně z oblasti dopravy (obchvat Miličína, kácení a opětovná výsadba podél komunikací, dopravní integrace).


Zatímco Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje pokračovala v refektáři kláštera ve svém jednání, zahájil Viktor Liška v kavárně kláštera členskou schůzi Mikroregionu Voticko.
Od koordinátorek sociální práce Ireny Ratajové a Petry Kocourkové dostali starostové informace o metodice Účtu sociálních služeb ORP Votice (dříve Sociální fond ORP Votice) a revizi Komunitního plánu sociálních služeb 2020–2024. Ještě v letošním roce by mohla být zřízena potravinová a nábytková banka, v plánu je v dalších letech zřízení denního stacionáře ve Voticích.
Manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá shrnula proces tvorby strategie místní akční skupiny a předběžně pozvala členy MASky na členskou schůzi, která se uskuteční v refektáři kláštera ve Voticích v úterý 1. června.


Manažerka Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová seznámila starosty s projektem SMART Česko, do kterého by se mikroregion rád zapojil. Výsledkem projektu by mělo být vytvoření strategie pro „chytré“ obce a města. Projekt není orientován jen na „chytrá“ technická řešení, ale hlavně na udržitelný rozvoj ve městech a obcích.


David Sloup ze společnosti COMPAG Votice odpovídal na otázky, týkající se aktuálně zaváděného systému sběru komunálního odpadu. V obcích regionu vyjma Votic, Ješetic, Neustupova, Červeného Újezdu, Jankova a Vrchotových Janovic čipují pracovníci jednotlivých obcí popelnice. Díky novému systému, jehož nedílnou součástí jsou automobily s vážícím mechanismem, budou mít obce přesný přehled o množství odpadu, který občané vyprodukují. Hovořilo se také o problémech se sběrem textilu, který pro obce a města zajišťují různé společnosti.


Viktor Liška uvedl aktuality související s projektem výstavby prvního úseku cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi a Lucie Krubnerová připomněla aktuální dotační výzvy vyhlášené Středočeským krajem a místními akčními skupinami.


U nás to žijeAktuality

VOJKOV Starostové Mikroregionu Voticko se poslední prázdninový čtvrtek sešli netradičně ve Vojkově. Na programu členské schůze byly informace z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko, novinky v projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce s turistickou oblastí Kraj blanických rytířů.

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Bav seAkce v mikroregionu