Mikroregion Votice

Mikroregion Voticko udělal první krok na cestě k energetické soběstačnosti regionu

čec 24, 2022

V kanceláři Mikroregionu Voticko se již několik měsíců skloňuje ve všech pádech SECAP – anglická zkratka, která pomůže životnímu prostředí. A hlavně lidem – dýchat zdravější vzduch, snížit spotřebu energií a tím i výdaje.

 

V září 2021 přistoupil Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko a jeho členské obce k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Jde o iniciativu Evropské komise, vyzývající obce a města k hospodárnějšímu využívání energií. Věděli jste, že zhruba dvě třetiny světových emisí skleníkových plynů souvisejí se spalováním fosilních paliv za účelem získávání energie, která se v lidských sídlech využívá pro vytápění, výrobu elektřiny, dopravu a průmysl?

 

Pakt starostů a primátorů ukládá jeho signatářům povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, odtud tedy zkratka SECAP). Součástí tohoto plánu „na míru“ musí být analýza současného stavu emisní bilance skleníkových plynů a návrh konkrétních činností, které pomohou do roku 2030 tuto bilanci snížit o 40 %. Ačkoli se to na první pohled zdá nemožné, příklady ze zahraničí, třeba z dánské Kodaně, ukazují, že když se chce, všechno během poměrně krátké doby jde. A nejde „jen“ o topení v kotlích na tuhá paliva, což mnohé napadne v souvislosti s CO2 jako první, ale také o znečištění dopravou, plýtváním energiemi v domácnostech, při provozu veřejného osvětlení atd.Pomoci obcím a městům udělat první krok na cestě za šetřením energiemi a za čistším vzduchem mají dotace, určené signatářům Paktu primátorů a starostů. Loni si o ně zažádal i Mikroregion Voticko. Úspěšně. Ministerstvo životního prostředí podpořilo zpracování akčního plánu pro celé území Voticka, koordinaci aktivit s tím spojených (jeden poloviční úvazek po dobu 27 měsíců) a uspořádání dvou osvětových akcí pro veřejnost jedním milionem korun. Zhruba další půl milion uhradí mikroregion ze svého rozpočtu.
„Výběrové řízení na zpracování SECAPu vyhrála společnost ECOTEN, která má zkušenosti se zpracováním akčních plánů například pro Kladno nebo Písek. V současné době ve spolupráci s obcemi sbíráme podklady pro zpracování analýzy emisní bilance území. Zároveň přicházejí nápady na chytrá řešení, týkající se hlavně úspor u obecních budov. Hovoří se například o pořízení malých fotovoltaických elektráren na střechy s možností využít jimi vyrobenou energii přímo při provozu budov,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.Další nápady, jak šetřit nejen životní prostředí, ale i obecní kasu zazněly 28. června v zasedací místností votického městského úřadu. Jiří Tencar a Daniela Vaníčková z firmy ECOTEN se starosty nejprve konzultovali podklady k analýze území, poté navrhli několik možností efektivního využívání energií na Voticku, které byly realizovány v jiných regionech a bude na ně v následujících letech možné získat dotační podporu jak z národních, tak evropských zdrojů. „Hovořilo se například o chytrých ulicích, sezónních sportovištích nebo o fondu rozvoje bydlení,“ doplňuje Nikola Tupá z Místní akční skupiny Voticko, organizace, která na projektu s Mikroregionem Voticko spolupracuje.

 

Ve víru událostí posledních dvou let jsou klimatické změny zřejmě tím posledním, co čtenáři Votických novin řeší. Věřte ale, že pokud nedojde ke změně, bude nás tento největší globální problém dost pálit. V souvislosti s oteplováním planety doslova. Když ne nás, tak naše děti a vnoučata. Klima a udržitelná energie jsou totiž dvě spojité nádoby. To, jak energii spotřebováváme a vyrábíme, má obrovský dopad na klima, a čím dál více to platí i obráceně. Co ale jistě každý čtenář v posledních měsících řeší a pociťuje v peněžence, je „závislost“ na energii a plynu. SECAP by mohl být nejen cestou ke zdravějšímu a k budoucím generacím odpovědnějšímu Voticku, ale také k částečné energetické soběstačnosti. Věříme, že bude také velkými „vraty“ k využívání moderních technologií a chytrých řešení ve venkovské oblasti České Sibiře.


U nás to žijeAktuality

První etapu cyklostezky, po níž by v budoucnu bylo možné dojet od středočeského Konopiště k jihočeskému Táboru, v pátek 15. září slavnostně otevřeli hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, senátor Marek Slabý, poslanec Jiří Slavík, zástupce zhotovitelské firmy a představitelé obcí Mikroregionu Voticka. O den později dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi Voticemi a Olbramovicemi otestovali účastníci tradiční podzimní cyklistické vyjížďky Cyklotulák.

Po roce od poklepání na základní kámen dojde 16. září 2023 k otevření prvního úseku budoucí cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi. Dva a půl kilometru dlouhá nová asfaltka vede po bývalém drážním tělese, mezi romantickými skalními zářezy.

V září loňského roku byl v Červeném Újezdě slavnostně otevřen nový spolkový dům. Rozsáhlá rekonstrukce proměnila bývalý vepřín na okraji areálu JZD, nyní budovu v majetku obce, v moderní zázemí pro místní spolky. V podkroví navíc vznikly dvě bytové jednotky, kolaudované v dubnu 2022. Až nyní lze však projekt, i po stránce „papírové“, pokládat za ukončený.

Bav seAkce v mikroregionu