Mikroregion Votice

Spolkový dům slouží hasičům, myslivcům i divadelníkům. Jsou v něm také byty

srp 12, 2023

V září loňského roku byl v Červeném Újezdě slavnostně otevřen nový spolkový dům. Rozsáhlá rekonstrukce proměnila bývalý vepřín na okraji areálu JZD, nyní budovu v majetku obce, v moderní zázemí pro místní spolky. V podkroví navíc vznikly dvě bytové jednotky, kolaudované v dubnu 2022. Až nyní lze však projekt, i po stránce „papírové“, pokládat za ukončený.

Rekonstrukce bývalého vepřína byla rozdělena do dvou etap. V první byly vybudovány již zmíněné podkrovní byty, ve druhé pak zázemí pro místní spolky – hasiče, myslivce a ochotnické divdelníky. Projekt byl tak financován z více zdrojů. S vybudováním bytových jednotek v hodnotě 5,1 milionu korun pomohl Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, z něhož Červený Újezd čerpal dotaci ve výši 4,2 milionu korun. „Zázemí místních spolků v ceně zhruba 2 miliony korun bylo 349 tisíci korunami podpořeno Fondem obnovy venkova Středočeského kraje. Za celkových 938 000 korun byla pak dovybavena největší z kluboven – pro divadelníky. I v tomto případě pomohla s úhradou částky za práce dotace, tentokrát z Ministerstva zemědělství, podaná přes Místní akční skupinu Krajina srdce, a to ve výši 400 tisíc korun,“ uvedla manažerka Mikroregionu Voticko Jitka Poláčková.


Až nyní, rok od slavnostního otevření spolkového domu, lze projekt pokládat „papírově“ za ukončený, poskytovatelům dotace byly odeslány žádosti o proplacení plateb.


Se zpracováním a podáním žádostí o dotaci, realizací výběrových řízení a další administrativou pomáhaly obci Červený Újezd pracovnice kanceláře Mikroregionu Voticko. „Těší mě, že obec našla využití pro dlouhodobě chátrající budovu a nebála se využít možnosti vícezdrojového financování,“ dodal předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. V letošním roce administruje Mikroregion Voticko pro Červený Újezd žádost o dotaci na pořízení herních prvků tzv. Oranžového hřiště Nadace ČEZ, žádost o dotaci na opravu místní komunikace do Třetužele nebo žádost o dotaci na obnovu a opravu křížků v Horním Borku, Třetuželi a na Skalici.

 


U nás to žijeAktuality

Doma na České Sibiři – to je kouzelné místo nejen pro svatby a teambuildingy, dovolenou v partě, ale i pro setkávání. Ve čtvrtek 27. června se o tom přesvědčili starostové a starostky Mikroregionu Voticko. Seznámili se nejen s  podnikatelským záměrem majitelky statku a firmy Kytky z České Sibiře Veroniky Adamové, ale především debatovali o společných tématech, sdíleli zkušenosti, hodnotili a plánovali.

Zajímáte se o oblast školství? Rádi byste pracovali přímo v našem regionu? Práce je vhodná i pro absolventy, i když zkušenosti ze školství a s administrací dotačních projektů jsou výhodou.

Zástupci obcí Mikroregionu Voticko stvrdili v pátek 5. dubna svými podpisy transformaci dobrovolného svazku obcí ve společenství obcí. V případě Mikroregionu Voticko tak půjde zřejmě o vůbec první v České republice  založené společenství obcí tak, jak tento statut umožňuje novela zákona o obcích, která vešla v platnost 1. ledna letošního roku.

Bav seAkce v mikroregionu