Mikroregion Votice

Ze školPro školy

O pololetních prázdninách se učitelé vzdělávali, jak pečovat o sebe i žáky

úno 10, 2024

Jak pečovat o hlas, jak se naučit snižovat míru stresu, jak zvládat komunikaci s dětmi a rodiči, jak má vypadat spolupráce učitele a asistenta ve třídě, jak přivést děti k většímu soustředění a efektivnější práci.  A ještě leccos dalšího, co pomáhá tomu, aby se děti i učitelky a učitelé ve školách cítili lépe. Celkem šest dvouapůlhodinových dílen připravili organizátoři z Místního akčního programu pro vzdělávání v rámci jednodenního workshopu, který se odehrál na votické škole v pátek 2. února. Byly pololetní prázdniny, děti odpočívaly, učitelky, učitelé, asistenti pedagoga, včetně vedení škol v Miličíně, Jankově, Olbramovicích a Voticích, se vzdělávali.

Cílem podobných akcí je samozřejmě zvýšit kompetence učitelů v tom, jak se starat o duševní pohodu dětí i svoji vlastní, což je klíčová podmínka efektivního učení. A výrazně větší míra stresu je v posledních letech vlivem covidu i politických turbulencí jednou z hlavních překážek školní práce. Ale smyslem společného semináře je i navázat vztahy, propojit učitelky a učitele jednotlivých škol regionu, sdílet informace o žácích i pedagogických postupech a některé z problémů řešit společně. V regionu převažují malé školy, pro něž by bylo obtížné samostatně zorganizovat takhle velkou akci, ale pro spolupracující školy a s pomocí MAPu to možné je.
„Dá se říci, že to byl jednoznačně úspěch,“ konstatuje Jan Kolář, školní psycholog působící na škole v Jankově a hlavní organizátor semináře. „Zúčastnilo se osmdesát lidí, což je zhruba devadesát procent pedagogických sborů zapojených škol. “ Nejvíce si ve zpětnovazebních dotaznících účastníci pochvalovali praktičnost jednotlivých dílen, ale právě i to, že se potkali s kolegy z ostatních škol. A to při konkrétní práci, což je příležitost, jak ty druhé poznat zblízka a navázat dlouhodobou spolupráci.
Den byl rozdělen na dopolední a odpolední blok, v každém bylo šest dílen s kapacitou patnáct účastníků, které vedl jeden až dva lektoři. Zčásti lidí z místních škol nebo neziskových organizací, ale některé lektorky přijely z nejrůznějších míst republiky.  Každý účastník se tedy mohl už předem online přihlásit na dvě dílny. Úspěch největší vzdělávací akce na Voticku, alespoň za sedm let existence MAPu, stejně jako zájem ředitelek a ředitelů o další společné vzdělávání, otevírá cestu k dalším vzdělávacím dnům podporujícím navazování vztahů a zvyšování pedagogické kvalifikace.  

Tomáš Feřtek, MAP Votice