Mikroregion Votice

Archiv novinek

O školství, sociální oblasti, dopravě a odpadech debatovali zástupci obcí Doma na České Sibiři

čec 3, 2024

Doma na České Sibiři – to je kouzelné místo nejen pro svatby a teambuildingy, dovolenou v partě, ale i pro setkávání. Ve čtvrtek 27. června se o tom přesvědčili starostové a starostky Mikroregionu Voticko. Seznámili se nejen s  podnikatelským záměrem majitelky statku a firmy Kytky z České Sibiře Veroniky Adamové, ale především debatovali o společných tématech, sdíleli zkušenosti, hodnotili a plánovali.

 

Sociální oblast
Zástupci obcí rozhodli, že v příštím roce přispějí do sociálního fondu částkou 35 Kč na obyvatele. Částka vybraná od obcí tvoří 2/5 účtu sociálního fondu, zbylé 3/5 věnuje na tento účet Město Votice. Tyto 3/5 jsou dopočítány po zjištění výše finální částky, kterou do fonfu vloží obce na Voticku. Finance jsou použity na úhradu provozu osmnácti sociálních služeb, které na Voticku působí. Jejich seznam, včetně kontaktů a informací, s čím mohou pomoci třeba právě vám, najdete na www.kcvoticka.cz.
Od května působí v Komunitním centru Voticka nová sociální pracovnice Vanda Křížková. Pokud jste se dostali do nepříznivé situace, můžete ji kontaktovat  na telefonním čísle  601 546 326, případně na e-mailu vanda.krizkova@voticko.cz. Pomůže vám zorientovat se ve vaší situaci a aktuální situaci a pomůže vám s jejím řešením. Dočasně poskytuje Vanda Křížková také služby Občanské poradny, a to až do doby, než budou během léta přebrány organizací Mela, o.p.s.

 

Školství
Novou posilu v osobě Veroniky van der Ent má i projekt MAP - Místního akčního plánu  vzdělávání, který je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do patnácti let. Na Voticku jsou do něj zapojeny všechny základní a mateřské školy.
Z aktuálního MAPu IV, programu podpořenému Ministerstvem školství, lze v regionu financovat aktivity pro pedagogy, žáky a celkově rozvoj vzdělávání. Důraz je kladen na digitální gramotnost, matematickou gramotnost, podporu ředitelů, pedagogů a asistentů pedagoga v oblasti wellbeingu (osobní pohody) a inkluze a na čtenářskou gramotnost. Na vzrůstající náklady na nepedagogické pracovníky musí školy najít jiné zdroje financování. 

Zástupci obcí řešili také problém spádovosti, související se zákonnou povinností obce zajistit předškolní a školní vzdělání pro děti z obce. Obcím, které smlouvy se školami o spádovostí uzavřené nemají, bylo doporučeno je uzavřít. Debatovalo se také o svazkových školách a školkách a o dětských skupinách. 

 

Veřejná prostranství
Hned pět obcí aktuálně pracuje na  projektech do výzvy IROP – Veřejná prostranství CLLD, která je zaměřena na zvelebení veřejných prostranství. Jde o Červený Újezd, Zvěstov, Ratměřice, Neustupov a Vojkov. Zájemci absolvovali koncem května exkurzi do Roudnice nad Labem, kde si prohlédli realizace veřejných prostranství, zaměřené na zklidňování dopravy a využití modrozelené infrastruktury. Exkurzi, realizovanou ve spolupráci s Nadací Partnerství, zprostředkoval architekt Marek Kundrata, který v obcích na Voticku zpracovává studie veřejných prostranství. Díky deštivému počasí, které exkurzi provázelo, mohla krajinářská architektka Martina Imramovská zástupcům obcí ukázat funkčnost extenzivních štěrkových záhonů a dešťových záhonů.

 


Doprava
Předseda mikroregionu Viktor Liška absolvoval jednání s Jihočeským krajem, který projevil zájem o napojení cyklostezky Votickem až k Táboru. Spolu se starostou obce Střezimíř Milošem Jelínkem absolvoval Viktor Liška jednání se Státním pozemkovým úřadem v Táboře,  na kterém byla potvrzena možnost propojení cyklotras Voticko – Tábor a představeny příklady dobré praxe, kdy je možné využít nepotřebnou zeminu ze stavby pro vytvoření valu na odhlučnění obce.  
Dopravní expert Jan Vachtl informoval o tzv. poptávkové dopravě, která by pomohla vykrýt trasy a časy, neobsluhované aktuálními jízdními řády vlaků a autobusů. Mohla by pomoci zajistit i službu senior taxi, o kterou by na Voticku byl dle zjištění sociálních pracovnic komunitního centra zájem.

 


Odpadové hospodářství
Výběrem dodavatele jsou obce mikroregionu blíže k získání kompostérů pro občany a velkoobjemových kontejnerů. Pro 10 obcí mikroregionu bude pořízeno 2 172 domácích kompostérů, 38 komunitních kompostérů a 11 velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 a 16 m3 za celkovou cenu 11 637 960 Kč bez DPH. Součástí projektu je i pořízení vratných kelímků, gastromyček a štěpkovače.


Další témata
Debatovalo se také o novém stavebním zákoně, legislativě spojené s problémem odchytu zaběhlých psů a jejich následným umístěním, pokud se o ně nepřihlásí majitel a dále o nutnosti odstraňování tzv. reklamního smogu z obcí a měst.