Mikroregion Votice

Společný projekt obcí Mikroregionu Voticko v oblasti třídění odpadů

zář 16, 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko podal žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, specifického cíle 1.5. „Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“, výzva č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů, na realizaci projektu „Systém sběru separovaných odpadů od prahu domu v obcí Mikroregionu Voticko“.

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000156

Svazek obcí Mikroregionu Voticko v současné době tvoří 15 členských obcí a tvoří kompaktní území s přirozeným centrem – městem Votice. Do projektu se zapojilo celkem 10 obcí: Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Miličín, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

V rámci projektu budou pořízeny nádoby a kontejnery na sběr plastů, papíru, skla, bioodpadů, kovů a objemných odpadů. Jedná se převážně o nákup nádob pro budoucí systémy „door to door“ do obcí Ratměřice, Votice, Milíčín a Vrchotovy Janovice, kdy jsou nádoby na separované odpady (papír a plasty – objem 240 l) přistaveny přímo k prahu rodinného domu. Obyvatelé pak díky snadnější dostupnosti těchto nádob vytřídí větší množství odpadů, které neskončí ve směsném komunálním odpadu. Na každou nádobu systému door to door bude pořízen informační štítek a RFID čip (radiofrekvenční identifikace), který umožňuje jednoznačně identifikovat odpadové nádoby a a automaticky evidovat výsyp.

Dále se jedná o doplnění sítě sběrných hnízd (nádoby 1 100 l s horním výsypem) nebo doplnění kontejnerů pro mobilní sběr objemných odpadů, kovů nebo sběr bioodpadů na vyhrazených místech.

Požadavky nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje kladou na odpadové hospodářství obcí vysoké nároky. Jedním z důležitých požadavků je snížení skládkování směsného komunálního odpadu jako celku s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2030 a zvýšení účinnosti separace odpadů. Naplnění projektu napomůže rovněž snížit množství směsného komunálního odpadu i biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

Věříme, že tuto možnost rozšíření třídění odpadů občané rádi využijí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 6 376 506 Kč s DPH

Požadovaná dotace: 5 420 030 Kč S DPH (85%)

Vlastní zdroje financování: 956 476 Kč s DPH

Předpokládané zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023

Předpokládané ukončení realizace projektu: 31.5.2024

 


U nás to žijeAktuality

První etapu cyklostezky, po níž by v budoucnu bylo možné dojet od středočeského Konopiště k jihočeskému Táboru, v pátek 15. září slavnostně otevřeli hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, senátor Marek Slabý, poslanec Jiří Slavík, zástupce zhotovitelské firmy a představitelé obcí Mikroregionu Voticka. O den později dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi Voticemi a Olbramovicemi otestovali účastníci tradiční podzimní cyklistické vyjížďky Cyklotulák.

Po roce od poklepání na základní kámen dojde 16. září 2023 k otevření prvního úseku budoucí cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi. Dva a půl kilometru dlouhá nová asfaltka vede po bývalém drážním tělese, mezi romantickými skalními zářezy.

V září loňského roku byl v Červeném Újezdě slavnostně otevřen nový spolkový dům. Rozsáhlá rekonstrukce proměnila bývalý vepřín na okraji areálu JZD, nyní budovu v majetku obce, v moderní zázemí pro místní spolky. V podkroví navíc vznikly dvě bytové jednotky, kolaudované v dubnu 2022. Až nyní lze však projekt, i po stránce „papírové“, pokládat za ukončený.

Bav seAkce v mikroregionu