Mikroregion Votice

Využití drážního tělesa

Po vybudování nového železničního koridoru obce regionu usilují o získání pozemků na opuštěném drážním tělese s cílem jejich následného využití pro:

  • vybudování cyklostezky a in-line dráhy Votice – Olbramovice
  • vytvoření nové návsi v obci Heřmaničky
  • vytvoření odpočinkové zóny v obci Ješetice
  • vytvoření dráhy pro historické drezíny ve Střezimíři
  • vybudování muzea císaře Františka Josefa v nádražní budově ve Střezimíři
  • propojení cyklostezek se stávajícími cyklotrasami a Greenways
  • propojení přes katastrální území obce Bystřice až k zámku Konopiště u Benešova na severu a v jižní části regionu propojení až k městu Tábor


Záměr využití trati jsme prezentovali ministru dopravy Danu Ťokovi, který navštívil náš region i samotnou trať v dubnu 2016. V současné době probíhají jednání o převodu dotčených pozemků a připravují se projektové podklady.

Podrobnější informace o projektu naleznete v této prezentaci.