Mikroregion Votice

Naše činnost

Mikroregion poskytuje servis zapojeným obcím – poradenství, dotační management (zpracovávání žádostí o dotace a jejich administrování), vedení společných projektů, podpora a koordinace aktivit cestovního ruchu – spolupráce s turistickými destinacemi – Toulava (www.toulava.cz) a Geopark Kraj blanických rytířů (www.blanik.net), spolupráce na regionálním rozvoji metodou Leader ve spolupráci s místními akčními skupinami (MAS) – Krajina srdce (www.maskrajinasrdce.cz) a Posázaví (www.posazavi.com). Kancelář mikroregionu úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi a školami.