Mikroregion Votice

Sociální práce na území Mikroregionu Voticko

      

Na Voticku působí sociální koordinátor

Mikroregion Voticko využil možnost získání dotace z Evropské unie (výzvy MAS 047) na projekt Sociální práce na území Mikroregionu Voticko.  Od 1. května 2019 působí na Mikroregionu Voticko koordinátor sociální práce, Irena Ratajová.

Vytvořením pozice dochází k podpoře cílové skupiny osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v 6 ti obcích Místní akční skupiny Krajina srdce, k mapování potřeb komunity a podpoře zástupců obcí 3. stupně v oblasti sociální práce. Projekt posiluje sociální práci, která cílí k posilování schopnosti sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel venkovského regionu.  Cílem projektu je realizace aktivit na území 6 ti obcí I. typu ležících na území MAS Krajina srdce, a to Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Smilkov, Střezimíř.

Prostřednictvím koordinátora se dostane sociální pomoc zejména do malých obcí a osad k cílové skupině, ke které se kvůli absenci depistážní činnosti dostává pomoc často pozdě a zlepšení situace kvůli tomu trvá déle.

Koordinátor sociální práce nabízí poradenství pro obce v oblasti sociální práce, spolupracuje s pracovníky v sociálních službách a s úřady, poskytuje informace o sociálních a návazných službách v regionu, pomáhá sociálně vyloučeným a ohroženým osobám, osobám v nepříznivé sociální situaci, pomáhá osobám ohrožených ztrátou bydlení, doprovází klienty za adekvátní službou aj. Služba je poskytována ZDARMA.

Koordinátor sociální práce působí na Voticku po dobu 36 měsíců (od 1.5. 2019 - 30. 4. 2022). Celkové způsobilé výdaje činí 1 025 587,50 Kč. Předpokládaná dotace z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost činí 871 749,37 Kč, národní veřejné zdroje činí 153 838,13 Kč. Projekt se realizuje prostřednictvím MAS Krajina srdce.

Registrační číslo projektu je CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011914, prostřednictvím realizace SCLLD MAS Krajina srdce.

Sociálního koordinátora můžete kontaktovat: Irena Ratajová

Tel. 725 055 296

E-mail:  ratajova@mikroregionvoticko.cz

Koordinátor působí i v kanceláři Komunitního centra Klášter ve Voticích (Klášterní 1, Votice). Je dobré se předem domluvit na schůzce po e-mailu nebo telefonicky.

Informační plakát projektu zde.

 

Mikroregion Voticko využil možnost získání dotace z Evropské unie (výzvy MAS 047) na projekt Sociální práce na území Mikroregionu Voticko.  Od 1. února 2019 působí na Mikroregionu Voticko koordinátorka sociální práce, Bc. Petra Kocourková.

Vytvořením pozice dochází k podpoře cílové skupiny osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v 9 ti obcích a k mapování potřeb komunity a podpoře zástupců obcí 1. a 3. stupně v oblasti sociální práce. Projekt posiluje sociální práci, která cílí k posilování schopnosti sociálního začleňování cílové skupiny.  Cílem projektu je realizace aktivit na území 9 obcí MAS Posázaví, a to 8 obcí I. typu (Olbramovice, Vrchotovy Janovice, Vojkov, Miličín, Neustupov, Jankov, Ratměřice, Zvěstov) a jedné obci III. typu - město Votice.

Prostřednictvím koordinátorky se dostane sociální práce zejména do malých obcí a osad k cílové skupině, ke které se, díky absenci depistážní činnosti, dostává pomoc často pozdě a zlepšení situace díky tomu trvá déle a s negativními následky.

Koordinátorka sociální práce nabízí poradenství pro obce v oblasti sociální práce, spolupracuje s pracovníky v sociálních službách a s úřady, poskytuje informace o sociálních a návazných službách v regionu, pomáhá sociálně vyloučeným a ohroženým osobám, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydlení, doprovází za adekvátní službou aj.

Koordinátorka sociální práce bude na Voticku působit po dobu 36 měsíců (od 1.2. 2019 - 31. 1. 2022). Celkové způsobilé výdaje činí 1 993 362,50 Kč. Předpokládaná dotace z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost činí 1 694 358 Kč, národní veřejné zdroje činí 199 336,25 Kč, vlastní zdroje žadatele jsou ve výši 99 668,13 Kč.

Registrační číslo projektu je CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905.

Informační plakát projektu zde.