Mikroregion Votice

Společné projekty

Zážitkové odpadové dny

Program pro téměř 400 dětí základních škol z Votic a okolí připravilo Město Votice, společnost COMPAG Votice, s. r. o. a DSO Mikroregion Voticko ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, a. s. a ELEKTROWIN, a. s..

V úterý 24. května a ve čtvrtek 25. května absolvovaly děti ze 3. až 5. tříd ZŠ Votice, ZŠ Smetanova  Votice a okolních škol votického regionu Jankov, Miličín, Olbramovice a Vrchotovy Janovice zážitkové odpadové dny.

Děti se na stanovišti nad benzínovou pumpou v Klášterní ulici seznámily se správným tříděním odpadů. Byla zde pro ně připravena přednáška o třídění odpadů pod vedením lektorů ze společnosti EKO-KOM, a. s.  a dále soutěžní stanoviště. V úterý se navíc žáci u stánku ELEKTROWINu mohly dozvědět jak nakládat s "elektroodpadem". Firmou COMPAG zde byl přistaven svozový "popelářský" vůz a krátká přednáška o jeho provozu.

Dále se děti přesunuly pod dohledem městských strážníků na skládku TKO Votice. Zde jim pracovníci společnosti COMPAG přiblížili provoz skládky a sběrného dvora. Školáci absolvovali v rámci odpadových dnů i exkurzi v kompostárně.