Mikroregion Votice

PF 2023

led 3, 2023

x


U nás to žijeAktuality

 

 

Více informací najdete zde

 

 

 

 

 

 

 

Debaty s žáky ze čtyř základních škol z Votic a okolí se 23. listopadu v refektáři kláštera ve Voticích zúčastnilo přes čtyřicet žáků osmých a devátých tříd. Cílem debaty bylo zjistit, jak žákyně a žáci své školy vnímají, kde vidí jejich silné a slabé stránky, ale také prozkoumat, nakolik jsou zvyklí a schopní vyjadřovat věcně a kultivovaně svoje názory. Přinejmenším v této oblasti se ukázalo, že školy své žáky vedou k ochotě a schopnosti debatovat.

Bav seAkce v mikroregionu