Mikroregion Votice

Archiv novinek

SECAP ukazuje konkrétní možnosti, jak šetřit energie a snížit produkci oxidu uhličitého

říj 28, 2023

Zástupci obcí Mikroregionu Voticko schválili na svém posledním zasedání 13. října v Jankově Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP), kterým se Voticko zavazuje do roku 2030 let snížit emise CO2 ve všech provozech na katastrálním území zapojených obcí o nejméně 40 % (od roku 2018) a také zmírnit dopady změn klimatu. Do roku 2050 si mikroregion stanovil cíl dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy čisté nulové emise uhlíku. Akční plán přináší konkrétní návrhy jak pozitivních změn dosáhnout.

Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře v posledních letech razantně stoupá. V roce 2017 vědci zaznamenali u oxidu uhličitého, tedy CO2, rekordní hodnotu v historii měření. Zvyšování koncentrace plynů způsobuje zahřívání zemského povrchu a vod. Kvůli tomu se mění fyzikální procesy, počasí se stává méně vypočitatelné, objevuje se více extrémů. Bez snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů bude mít změna klimatu na Zemi ničivé a nezvratné následky. Právě teď má lidstvo asi poslední šanci s tím něco udělat. A začít je potřeba u každého z nás.

„Ze vstupní emisní inventury vyšlo, že největšími producenty oxidu uhličitého na Voticku jsou domácnosti. Ty zároveň spotřebují nejvíce energie. Tyto závěry jsme vzhledem k poměrně nízkému podílu průmyslu v našem regionu předpokládali a analýza současného stavu je potvrdila,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. Energeticky náročná je v našem regionu osobní, podniková a železniční doprava, dále pak terciální sektor. Lze říci, že ruku v ruce se spotřebou energie jde u těchto odvětví zvýšená produkce CO2. Zpracovatel akčního plánu podrobil analýze i budovy, vybavení a zařízení v majetku měst a obcí, obecní a městské automobily, veřejné osvětlení, sféru zemědělství, nakládání s odpady, zohlednil také ztráty tepla při distribuci.

„Součástí akčního plánu je přehled konkrétních opatření, jak snížit energetickou náročnost a uhlíkovou stopu. A také posouzení jejich proveditelnosti. Víme, že snížit do roku 2030 podíl běžně poháněných vozidel o 50 %, tedy nahradit je elektroautomobily, je v našich podmínkách během následujících šesti let jen těžko realizovatelný. Naopak 30% nárůst energie z obnovitelných zdrojů se v našich podmínkách jeví jako realizovatelný, například pomocí fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov k tomu vhodných,“ vysvětluje Viktor Liška.

Fotovoltaické elektrárny i re-use centrum

Akční plán také stanovuje předpokládané náklady na realizaci jednotlivých projektů od zateplení objektů a výměny kotlů, instalaci fotovoltaických elektráren přes nahrazení linkových autobusů elektromobily nebo obnovu zalesnění po kůrovcové kalamitě do jímání skládkových plynů. Viktor Liška připouští, že ne všechny projekty se podaří realizovat, protože závisí na finančních možnostech, včetně těch dotačních. Na papíře, ale poměrně blízko realizaci, jsou už ale fotovoltaické elektrárny na městských budovách ve Voticích. Město podalo žádosti o dotaci na vybudování fotovoltaik na střeše hasičárny a biokoupaliště. Stejně tak mají již akceptované žádosti o dotaci z Modernizačního fondu obce Ratměřice a Zvěstov, které budou instalovat fotovoltaické elektrárny na budovách obecních úřadů. Obec Červený Újezd čeká na vyhodnocení své žádosti o podobný projekt. Město Votice ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu si také nechává zpracovat studii proveditelnosti re-use centra, které by mohlo být umístěno v místě stávajícího sběrného dvora v Luční ulici. Mohlo by tak vzniknout místo, kde by věci dostaly druhou šanci. Re-use centrum je služba, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Jinému totiž mohou ještě dobře posloužit a jejich uložení na skládku se může oddálit o další roky či desetiletí.

Opatření akčního plánu pomáhá realizovat také Místní akční skupina Voticko. Konkrétně poradenstvím při žádostech o dotace na snížení energetické náročnosti bydlení. Jen za prvních sedm měsíců letošního roku pomohly manažerky MASky zdarma zpracovat 132 žádostí za 13,6 milionu korun v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Obracet se na ně můžete nejen s  žádostí do zmíněného programu NZÚL, ale pomohou také s žádostmi v dotačních programech Nová zelená úsporám Standart, Oprav dům po babičce i při podání žádosti o kotlíkové dotace.

„Ministerstvo životního prostředí podpořilo zpracování akčního plánu pro celé území Voticka, koordinaci aktivit s tím spojených a uspořádání dvou osvětových akcí pro veřejnost, tzv. Dnů pro klima a udržitelnou energii, jedním milionem korun,“ dodal Viktor Liška s tím, že zhruba další půl milion uhradí mikroregion z rozpočtu.


Akční plán pro udržitelnou energii a klima Mikroregionu Voticko souzní s Paktem starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, iniciativě Evropské komise, ke které Mikroregion Voticko přistoupil v roce 2021.