Mikroregion Votice

Archiv novinek

Dobrovolný svazek Mikroregion Voticko se transformoval ve společenství obcí

dub 8, 2024

Zástupci obcí Mikroregionu Voticko stvrdili v pátek 5. dubna svými podpisy transformaci dobrovolného svazku obcí ve společenství obcí. V případě Mikroregionu Voticko tak půjde zřejmě o vůbec první v České republice  založené společenství obcí tak, jak tento statut umožňuje novela zákona o obcích, která vešla v platnost 1. ledna letošního roku.

Meziobecní spolupráce na Voticku má čtyřiadvacetiletou historii. V lednu roku 2000 byl založen Mikroregion Džbány, v roce 2015 transformovaný na Mikroregion Voticko. Od nové formy spolupráce v rámci společenství obcí si patnáctka členských samospráv slibuje nové možnosti výkonu veřejné správy a nové pobídky týkající se rozvoje území obce s rozšířenou působností.  

„Mikroregion Voticko společné projekty obcí realizuje dlouhodobě a z různých oblastí. Spolupráce funguje na úrovni sociálního fondu, školství, dopravní obslužnosti nebo odpadového hospodářství. Statut společenství obcí tuto spolupráci ještě více prohloubí,“ vysvětluje předseda Mikroregionu Voticko a starosta Ratměřic Viktor Liška.


Jako příklad lze uvést možnost využít tzv. létajícího úředníka, tedy společného zaměstnance, kterého si obce budou půjčovat pro výkon některých specializovaných činností, se kterými se zvláště starostové malých obcí nemusejí  při své praxi setkávat tak často. Takovými typickými správními řízeními jsou například zrušení pobytu nebo úřední rozhodnutí ve věci územního plánu nebo například kácení dřevin. V důsledku lze na tohoto zaměstnance společenství obcí přenášet přenesené působnosti, které zákon svěřuje všem obecním úřadům (úřadům tzv. obcí I. stupně). Zavedením tzv. létajícího úředníka, o němž na Voticku zatím teprve uvažují, by mělo  dojít ke zkvalitnění a urychlení procesu řešené agendy a také k finančním úsporám. Ministerstvo pro místní rozvoj chce spolupráci samospráv v rámci společenství obcí motivovat dotační podporou.