Mikroregion Votice

Archiv novinek

<< <  Stránka 3 z 34  > >>

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - 2. část

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - 1. část

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Jak se dělá dobrá škola? Promítání a beseda se scénáristou připravovaného seriálu České televize Tomášem Feřtekem

Zveme rodiče, učitelky i učitele na předpremiéru dvou epizod dokumentárního seriálu České televize JAK SE DĚLÁ DOBRÁ ŠKOLA za účasti scénáristy seriálu Tomáše Feřteka.
Místo konání: KINO Votice
Čas konání:    úterý 4. dubna 2023 18:00 hodin

Jak se dělá dobrá škola? Promítání a beseda se scénáristou připravovaného seriálu České televize Tomášem Feřtekem

Zveme rodiče, učitelky i učitele na předpremiéru dvou epizod dokumentárního seriálu České televize JAK SE DĚLÁ DOBRÁ ŠKOLA za účasti scénáristy seriálu Tomáše Feřteka.
Místo konání: KINO Votice
Čas konání:    úterý 4. dubna 2023 18:00 hodin

Jak vypadá škola, kde se neznámkuje a kde nemají předměty a vyučovací hodiny? A jak škola, kde se musí umět vyrovnat s dětmi chudých rodin? Nebo škola, která je ve skutečnosti skautský oddíl maskovaný za víceleté gymnázium?
Na místě si vyberete, které školy vás zajímají a po promítání můžete ty ostatní probrat v diskusi se scenáristou seriálu Tomášem Feřtekem.
Účast žákyň i žáků vítána.

Přijďte se inspirovat, co je nového ve školství, případně se můžete zapojit do diskuse a sdělit svůj názor (není povinné).

 

Co se povedlo v Mikroregionu Voticko za rok 2022?

V kanceláři Mikroregionu Voticko jsme byli v roce 2022 aktivní a pomohli jsme našim členským obcím s dotačním managementem u 135 projektů. Zároveň bylo v roce 2022 administrováno 39 veřejných zakázek – dotačních i nedotačních.

Peníze z Evropské unie pomohou sociálně slabším a podpoří komunitní život na Voticku

Čtyři roky pomáhá spoluobčanům na Voticku koordinátorka sociální práce Petra Kocourková. Pomáhá sociálně vyloučeným lidem a lidem v nouzi, doprovází je na úřady, zprostředkovává jim sociální služby a dalšími způsoby řeší situace, v nichž se může ocitnout každý z nás. Spolupracuje také s pracovníky v sociálních službách a s obecními úřady. Koordinuje poskytování sociálních služeb na Voticku, z nichž většina (rodinné, občanské, psychologické poradny) je soustředěna v Komunitním centru v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Hledáme posilu do týmu

 

 

Více informací najdete zde

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č. 2 schválené Členskou schůzí 20. 12. 2022

Za co žáci z Voticka chválí své školy

Debaty s žáky ze čtyř základních škol z Votic a okolí se 23. listopadu v refektáři kláštera ve Voticích zúčastnilo přes čtyřicet žáků osmých a devátých tříd. Cílem debaty bylo zjistit, jak žákyně a žáci své školy vnímají, kde vidí jejich silné a slabé stránky, ale také prozkoumat, nakolik jsou zvyklí a schopní vyjadřovat věcně a kultivovaně svoje názory. Přinejmenším v této oblasti se ukázalo, že školy své žáky vedou k ochotě a schopnosti debatovat.