Mikroregion Votice

Mikroregion Voticko řešil v Jankově dotace, dopravu, odpady i kulturu

úno 8, 2018

Jankov – Ve středu 7. února se na obecním úřadu v Jankově uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko, která měla i díky hostům velice pestrý a zajímavý program.  Starostové obcí, městysů a měst z Voticka debatovali o palčivém problému aplikace nové směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR, volili své orgány a řešili vyhlášené výzvy dotačních programů. Hosté představili starostům aktuální informace o dopravní obslužnosti, projektu Bezpečné Votice, odpadovém hospodářství, koncepci prostupného bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených a akcích v regionu při příležitosti stého výročí založení Československé republiky.

Jednání zahájil předseda svazku a starosta Ratměřic Viktor Liška, na kterého navázala hostitelka jednání, starostka Jankova Jitka Jonsztová.  Po milém přivítání a zahájení jednání přešli starostové k informacím z kanceláře mikroregionu. Mikroregion Voticko požádal od počátku roku 2018 o 20 dotačních podpor, zpracoval 5 výběrových řízení klasických a jedno podlimitní a dalších 8 výběrových řízení je ve fázi přípravy k realizaci. Následovala palčivá otázka směrnice EU GDPR o ochraně osobních údajů, ke které se vyjádřil zejména starosta Mezna Rudolf  Vobruba, starostka Jankova Jitka Jonsztová a starosta Ratměřic Viktor Liška.

Následovalo představení dotačních výzev MAS Posázaví, Integrovaného regionálního operačního programu a MAS Krajina srdce. Poté se přítomní odebrali k volbě vedení mikroregionu a k volbě orgánů. Předsedou svazku se stal opět Viktor Liška, místopředsedou votický starosta Jiří Slavík. Do Rady mikroregionu byli zvoleni Viktor Liška, Jiří Slavík, Rudolf Vobruba, starostka obce Heřmaničky Jarmila Trachtová a starostka městyse Vrchotovy Janovice Marcela Čedíková. Ve finančním výboru zasedne starostka Jankova Jitka Jonsztová, starostka městyse Vrchotovy Janovice Marcela Čedíková a starosta Miličína Jiří Zíka. Kontrolní výbor bude ve složení starostka Ješetic Lenka Sladkovská, starosta Neustupova Josef Škréta a starosta Olbramovic Ivan Novák.

Následovalo vystoupení hostů. Jako první vystoupil dopravní expert města Votice Jan Vachtl, který informoval přítomné o průběhu dopravní integrace regionu do Pražské integrované dopravy, o možnosti pro občany zažádat si o vydání Průkazky PID ve Voticích a o problémech se spolufinancováním regionální autobusové dopravy ze strany obcí ve Středočeském kraji. K této problematice se vyjádřil též starosta Votic Jiří Slavík, který zastupuje zájmy mikroregionu na jednáních vedení Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, který na Benešovsku spolufinancuje autobusovou dopravu. Následovaly informace k započatému projektu Bezpečné Votice, který se podle votického starosty bude postupně rozvíjet i na obce mikroregionu Voticka.

Dalším vystoupení obstaral místostarosta Votic Martin Rataj, který přítomné informoval o změně zákona o odpadech a souvisejícím společném usnesení zástupců mikroregionu reagujícím na návrh zdražení skládkování komunálního odpadu. Promluvil také o koncepci odpadového hospodářství Středočeského kraje a od shromáždění starostů dostal pověření zastupovat obce ORP Votice během jednání k této problematice na úrovni kraje i bývalého okresu Benešov. Nakonec byly diskutovány možnosti mikroregionu v odpadové oblasti, zejména o možnosti vybudovat třídící linku na tříděné odpady v areálu votické skládky. O sociálních otázkách promluvila paní Soňa Janoušová ze sociálního odboru MěÚ Votice. Jednalo se o sociální fond ORP Votice a související spolufinancování sociálních služeb na rok 2018, vznik komunitního centra ve Voticích a nově vzniklou koncepci prostupného bydlení. Na konci jednání dostala slovo ředitelka Městského kulturního centra Votice Jaroslava Pokorná, která přítomné seznámila s plánovanými a již započatými akcemi ve Voticích při příležitosti oslav 100 let od založení naší novodobé státnosti 28. října 1918 a vyzvala starosty obcí ke společné propagaci a prezentaci takto zaměřených akcí v regionu.


U nás to žijeAktuality

Stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku v regionální perspektivě přiblíží násilnou kolektivizaci českého venkova. Je věnována obětem zvůle StB a KSČ a dalších státních a správních orgánů. Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 16. listopadu 2018 v bývalém františkánském klášteře ve Voticích. Veřejnosti bude přístupná od soboty 17. listopadu.

Tisková zpráva

Miroslav Hřebecký bude hostem druhého EDUpointu, který pořádá Mikroregion Voticko v rámci realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice v úterý 13. 11. 2018 od 17 v Městské knihovně ve Voticích.

Přijďte diskutovat i o těchto otázkách:  Jaký směr vybrat pro středoškolské vzdělávání? A kdo by měl vybírat – rodiče, nebo dítě? Zaměřit se na konkrétní profesi nebo obecně využitelné dovednosti? Co bude potřebovat člověk pro pracovní uplatnění za dvacet, třicet let?

POZVÁNKA

Mikroregion Voticko vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátora sociální práce

Bav seAkce v mikroregionu