Mikroregion Votice

Mladí přírodovědci, druhý EDUpoint a nové čtenářské koutky

lis 26, 2018

Podzim v MAPu Votice, který patří k těm nejmenším v republice, ukazuje, že i ve skromných podmínkách lze dělat užitečnou práci pro rozvoj místních škol.  Představujeme několik novinek, které se ve spolupráci s místní knihovnou a učiteli podařilo zavést v místních školách a dalších vzdělávacích institucích.

V každé z pěti škol sdružených v MAPu Votice vznikají čtenářské koutky, které jsou postupně vybavovány novými knihami. Koordinátorka čtenářské gramotnosti Eva Křížková jednotlivé školy objíždí a v rámci společné dílny žáky seznamuje s novými knihami.

Rozběhl se i EDUpoint, debatní místo o tématech týkajících se vzdělávání. Ten první se konal v říjnu a byl věnován tomu, proč se současné školy proměňují. Při listopadovém setkání Miroslav Hřebecký z EDUin rodičům vysvětloval, podle čeho vybírat střední školu pro své dítě.

Pracuje i dětský přírodovědný klub Oříšek. I on je zapojený do práce MAPu. Kromě jiného organizuje výukové programy pro mateřské školy Svět pod lupou, v jehož rámci si děti mohou vyzkoušet práci s mikroskopem a zjistit, jak bohatý život můžete pozorovat v pouhé kapce vody.

 

Celá tisková zpráva

 


U nás to žijeAktuality

Ojedinělou příležitost zúčastnit se debaty na téma „Rudá léta padesátá nejen na Voticku“ a křtu nového pamětnického dokumentu „Kolektivizace na Voticku ve vzpomínkách pamětníků…“ budou mít návštěvníci bývalého votického kláštera ve čtvrtek 25. dubna 2019. V prostorách bývalého sídla StB, kde byla v listopadu 2018 otevřena stálá expozice „Ve jménu šťastných zítřků“ Kolektivizace na Voticku, bude pět odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Národní knihovny debatovat o složitém období českých dějin po roce 1948.

 

 

6. zpravodaj Centra společných služeb. Dočtete se něm o přípravě nové dopravní obslužnosti na území mikroregionu, tipy na levné cestování do Prahy, informace k připravované výzvě na "kotlíkové dotace" a seznámení s projektem koordinace sociálních služeb na Voticku.

Zpravodaj 6

CSS vzniklo díky spolupráci Mikroregionu Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky němu získal mikroregion příspěvek na mzdové náklady na dva zaměstnance, kteří působí v nově vytvořeném Centru společných služeb.

Bav seAkce v mikroregionu