Mikroregion Votice

Představitelé Votic nepovažují investice do silnice I/3 za zbytečné

čen 20, 2019

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Právě dálnice D3 je zanesena v územních plánech obcí, přes jejichž katastr by měla procházet. Dokument přitom koresponduje s takzvanými Základy územního rozvoje Středočeského kraje. Jenže. Než stát dálnici postaví, uplyne ještě hodně času. Možná i více než deset let. A právě to si uvědomuje i votický starosta Jiří Slavík.

Podle něj zatím existuje pouze jediná varianta dálnice, takzvaná stabilizovaná trasa. K ní už zahájil Stavební úřad Benešov stavební řízení, které je ovšem nyní přerušeno. Navíc, dálnice se ve středních Čechách ještě ani neprojektuje. Také proto bude podle votického starosty potřeba zvýšit propustnost silnice I/3.
„Dálnice D3 uleví tranzitní dopravě, ale domnívám se, že místní doprava bude dál využívat silnici číslo tři,“ předpokládá Jiří Slavík a také proto připomíná, že investice, které silnici I/3 bezpochyby čekají, nejsou zbytečné.
Zdroj: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/predstavitele-votic-nepovazuji-investice-do-silnice-i-3-za-zbytecne-20190616.html


U nás to žijeAktuality

Ve středu 29. května se v obřadní síni městského úřadu ve Voticích uskutečnilo zasedání Mikroregionu Voticko spojené se setkáním starostů ORP Votice. Z bohatého programu vypíchněme řešení smluvního zajištění svozu odpadů, organizační změny na MěÚ Votice, dopravní obslužnost nebo dotace.

Silnice první třídy číslo tři. Nebo také mezinárodní silnice E55. Právě to je velice rušná silniční komunikace s dvojím označením, která prochází kolem Votic. Každý, kdo tuhle silnici, přezdívanou i jako silnice smrti, někdy jel, ví, jak extrémně je tato spojnice dopravou zatížena. A tak to bude bezpochyby až do zprovoznění dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Středočeský kraj by se měl podle návrhu středočeských krajských radních finančně spolupodílet na vypracování projektové dokumentace nové páteřní cyklostezky na Voticku. „Tamnímu mikroregionu chceme prostřednictvím individuální dotace poskytnout na projektovou dokumentaci o celkové hodnotě 1,5 milionu korun, celkem 700 tisíc korun, z toho 847 tisíc korun by uhradily obce. Konečné rozhodnutí v udělení či neudělení dotace budou mít zastupitelé kraje,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Bav seAkce v mikroregionu