Mikroregion Votice

Jaké bylo počasí na České Sibiři v létě 2019?

zář 16, 2019

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?
Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2019, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 8 let.

Teplota vzduchu a statistika letních a tropických dnů
Jako první zhodnotíme průměrnou teplotu za celé klimatologické léto, čili od 1. června do 31. srpna. Léto 2019 přineslo průměrnou teplotu 19,1 °C. V porovnání s průměrem za posledních 8 let jde tedy v Ješeticích o nejteplejší léto. Letos byl z letních měsíců nejchladnější červenec (18,3 °C), následoval srpen (18,5 °C) a nejteplejší byl červen (20,5 °C). S teplotou úzce souvisí i statistika letních a tropických dní. Letos v období od června do srpna bylo v Ješeticích 57 dní s teplotu nad 25 °C, jde o stejný počet jako v roce předchozím, průměr přitom činí 42 dní. Tropických dnů, kdy maximální teplota překročí 30 °C, bylo letos 19. Průměrně je v Ješeticích 13 tropických dnů (pozn. tropický den je statisticky zároveň i letním dnem). Teplotní maximum léta 2018 má hodnotu 35,8 °C (naměřeno 30. června), hodnota nijak nevybočovala z průměru let předchozích. Nejnižší teplota (6,4 °C) za klimatologické léto byla naměřena na začátku července a jde o nejvyšší hodnotu v historii měření.
Srážkové úhrny
Jaké bylo léto, co se týče srážek? Za tři letní měsíce spadlo celkem 173 litrů vody na každý čtvereční metr. Pokud hodnotu porovnáme s lety 2012-2019, jde o třetí nejnižší úhrn srážek. Nejméně srážek spadlo v červnu (37 mm), následoval červenec (61 mm), naopak nejvíce deštivý byl srpen (75 mm). U srážek se také hodnotí počet dní, kdy spadne alespoň 1 litr vody (1 mm) na metr čtvereční za den. Během letošního léta bylo takových dní 28, jde o druhý nejvyšší počet. Pokud bychom se zaměřili na denní úhrny nad 10 mm, byly takovéto dny letos v létě pouhých 6.
Letošní léto tak bylo Ješeticích, co se týče v porovnání s lety 2012-2019, teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné.

Ondřej Vacek

www.pocasijesetice.cz

 


U nás to žijeAktuality

Léto, alespoň to klimatologické, skončilo s posledním srpnovým dnem. Je tedy opět správný čas trošku letošní léto zhodnotit. Bylo suché, teplé, horké, či snad chladnější a deštivější než léta předchozí?
Abychom mohli objektivně zhodnotit léto 2019, poslouží nám k tomu data z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích, kde je k dispozici teplotní řada za posledních 8 let.

V sobotu 14. září oslaví nejjižnější obec Mikroregionu Voticko a Kraje blanických rytířů, obec Mezno, 550 let od první dochované písemné zmínky. Zastupitelstvo obce zve na celodenní program, a to nejen rodáky a sousedy z Mezna a všech jeho místních částí, ale všechny, kteří by rádi poznali tuto obec na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje.

Bav seAkce v mikroregionu