Mikroregion Votice

Fórum cestovního ruchu Kraje blanických rytířů – podaná ruka nejen pro podnikatele v cestovním ruchu

lis 19, 2019

V úterý 26. listopadu od 10 hodin se ve Společenském domě ve Zvěstově uskuteční Fórum cestovního ruchu, na které jsou zváni podnikatelé v cestovním ruchu, zástupci obcí a neziskových organizací, informačních center, turistických cílů a další zájemci z odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem dozvědět se o aktivitách destinační organizace a diskutovat o turistické nabídce v Kraji blanických rytířů.

Snahou spolku Kraj blanických rytířů, z.s., který byl ustaven v srpnu 2018, je vytvořit profesionální zázemí, které je schopno aktivně a cíleně koordinovat turistickou nabídku v oblasti a pomáhat všem, kterým jde o rozvoj cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů. „Uplynulé měsíce byly velmi dynamické – podařilo se nejen plynule navázat na aktivity, které čtrnáct let vyvíjelo neformální sdružení měst, obcí, podnikatelů a neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu na Vlašimsku, Voticku a Zručsku, ale také tyto aktivity významně rozšířit,“ říká předseda spolku Kraj blanických rytířů Mgr. Viktor Liška
a dodává: „Zároveň byly dokončeny základní strategické dokumenty organizace a od 10. října tohoto roku je Kraj blanických rytířů certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu a začlenil se tak do vznikajícího systému destinačních oblastí ČR.“

Fórum cestovního ruchu je vhodnou platformou, díky níž mají zástupci samospráv, neziskových organizací a podnikatelů v cestovním ruchu možnost navzájem si sdělit svoje zkušenosti, plány, úspěchy, ale i problémy a hledat jejich řešení. Na programu fóra proto budou informace o možnostech zapojení se do aktivit spolku, představení turistických produktů, ale také novinky z Kraje blanických rytířů. Účastníci fóra se dozvědí o nových turistických cílech a podnikatelských záměrech v cestovním ruchu, seznámí se s výsledky projektu, který byl zaměřený na revizi naučných stezek, ochutnají pivo ze vznikajícího česko-holandského pivovaru Švihov, seznámí se s Poutní stezkou Blaník – Říp
či s postupující rekonstrukcí zvěstovského zámku a plánech na jeho využití.

Účast na Fóru cestovního ruchu Kraje blanických rytířů přislíbila hejtmanka Středočeského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje
PhDr. Stanislav Dvořák, zástupci Středočeské centrály cestovního ruchu a další významní hosté.

Fóra se mohou zúčastnit všichni, kterým není cestovní ruch v Kraji blanických rytířů lhostejný. Zájemce o účast prosíme o přihlášení na e-mailové adrese spackova@blanik.net, a to nejpozději do čtvrtka 21. listopadu. Do tohoto termínu a na stejné emailové adrese je možno přihlašovat také svoje příspěvky.

 

Případné dotazy zodpoví
Mgr. Jana Špačková, manažerka turistické oblasti Kraj blanických rytířů
t: 601 584 778, e-mail: spackova@blanik.net


U nás to žijeAktuality

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 50 mil. Kč na participativní projekty. O jejich pořadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet hlasů veřejnosti. Hlasovat je možné prostřednictvím stránek https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/, kde je i průběžné pořadí projektů. Hlasujte pro podporu projektů obcí a mikroregionu.

Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020.

IDSK Středočeského kraje spolu s vedením obcí v ORP Votice připravili nové schéma linek i změnu jenotlivých jízdních řádů autobusů, které budou jezdit na Voticku po zaintegrování s Pražskou integrovanou dopravou. Bohužel současný nouzový stav původní termín spuštění nového systému 16. 5. 2020 odsouvá. Termín realizace tak bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice.

Všechny důležité informace o integraci dopravy na Voticku, včetně návrhu nových autobusových linek, najdte na www.pid.cz

Bav seAkce v mikroregionu