Mikroregion Votice

SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima Mikroregionu Voticko

září 2021 přistoupil Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko a jeho členské obce k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.
Jde o iniciativu Evropské komise, vyzývající obce a města k hospodárnějšímu využívání energií.

Pakt starostů a primátorů ukládá jeho signatářům povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, odtud tedy zkratka SECAP). Součástí tohoto plánu je analýza současného stavu emisní bilance skleníkových plynů a návrh konkrétních činností, které pomohou do roku 2030 tuto bilanci snížit o 40 %.

Pomoci obcím a městům udělat první krok na cestě za šetřením energiemi a za čistším vzduchem mají dotace, určené signatářům Paktu primátorů a starostů. Loni si o ně zažádal i Mikroregion Voticko. Úspěšně. Ministerstvo životního prostředí podpořilo zpracování akčního plánu pro celé území Voticka, koordinaci aktivit s tím spojených (jeden poloviční úvazek po dobu 27 měsíců) a uspořádání dvou osvětových akcí pro veřejnost jedním milionem korun. Zhruba další půl milion uhradí mikroregion ze svého rozpočtu.

Výběrové řízení na zpracování SECAPu vyhrála společnost ECOTEN.

Pakt starostů a primátorů