Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 8  > >>

Webináře aneb vysíláme z MAPu

V rámci MAPu Vás zveme na cyklus webinářů na zajímavá témata, která Vám představí naši vedoucí pracovních skupin.

Zde najdete program na březen 2021 Webináře MAP - duben

 

Na semináře je možné se vždy připojit tímto odkazem (stačí otevřít ve webovém prohlížeči):

Odkaz k přihlášení

 

Prosincové sektání Řídícího výboru

Ještě před vánočními svátky se sešel Řídící výbor našeho MAPu. Na programu bylo zejména zhodnocení podzimního distančního vzdělávání, etika videokonferencí a také bylo s řediteli škol plánováno zpracování "popisu potřeb škol", ve kterém školy hodnotí úspěch a pokroky v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a inkluze.

Pracovní skupina čtenářské gramotnosti v pandemii nezahálí

Cílem setkání bylo porovnat jarní a podzimní vlnu distančního vzdělávání v oblasti ČG, s nápady na rozvíjení i v rámci online výuky. Setkání nabídlo prostor pro sdílení zkušeností a tipů na rozvoj čtenářství. Inspirativní byl také projekt MAP Sedlčansko MAP Sedlčansko, ketrý se věnuje zpracování materiálů pro učitele na téma Stromy v obci a krajině. Výstupy této práce jsou dostupné na portále
www.ucenibezucebnic.cz a budou předmětem některého z dalších setkání této skupiny čtenářské gramotnosti.

Vedoucí pracovních skupin MAP se sešli online

I vedoucí pracovních skupin našeho MAPu se museli naučit vést pracovní skupiny online. Každý z nich si poradil a většinově využil aplikaci Microsoft Teams. Realizační tým MAPu nabídl vedoucím pracovních skupin možnost využití paní učitelky ze ZŠ Miličín, která nabízí seminář Jak vést hodinu online a jak pracovat se zdroji informací.

Pracovní skupina digitální gramotnosti nabírá v pandemii na důležitosti

Ve středu 18. 11. 2020 proběhla online schůzka Digitální gramotnosti mikroregionu Voticko. Členové pracovní skupiny porovnávali distanční výuku na jaře a na podzim, jaké online komunikační nástroje jsou používány pro distanční výuku, a také mapovali  IT vybavenost jednotlivých škol a zda mají školy k dispozici počítače, které mohou půjčovat žákům, které nemají dostatečné vybavení. Dále členové diskutovali změnu ve vyučování informatiky od roku 2021, kdy bude kladen větší důraz na prolínání IT do ostatních předmětů.

Vedoucí pracovních skupin MAPu se připravují na distanční vedení

29. 10. se sešli vedoucí pracovních skupin votického MAPu. Cílem setkání bylo zjistit, jak pracovní skupiny po prázdninách fungují a jaká řeší témata. Realizační tým také nabídl vedoucím pracovníkům možnost podpory v online vzdělávání, ať už podporu technickou, či obsahovou (tedy jak vést skupinu online).

Pracovní skupina matematické gramotnosti se sešla 29.9.2020

Setkání členů pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo úspěšné, už jen kvůli tomu, že bylo prezenční.

Setkání se zúčastnily zástupkyně ZŠ Miličín, ZŠ Jankov, ZŠ Vrchotovy Janovice a ZŠ Olbramovice. Ústředním tématem byla výuka slovních úloh na prvním stupni. Diskuze na toto téma přínesla několik řešení, jak na prvním stupni zlepšit u dětí porozumění slovním úlohám.

Setkání pracovní skupiny matematické gramotnosti

Setkání členů pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo úspěšné, už jen kvůli tomu, že bylo prezenční.

Setkání se zúčastnily zástupkyně ZŠ Miličín, ZŠ Jankov, ZŠ Vrchotovy Janovice a ZŠ Olbramovice. Ústředním tématem byla výuka slovních úloh na prvním stupni. Diskuze na toto téma přínesla několik řešení, jak na prvním stupni zlepšit u dětí porozumění slovním úlohám.

Jak se sejdou pracovní skupiny na začátku školního roku 2020/21?

29. 9. PS matematická gramotnost: téma slovní úlohy (s přesahem do 2. – 3. třídy)

6.10. PS čtenářská gramotnost: Inspirace z MAS Sedlčansko - Stromy v obci a krajině, Lze rozvíjet čtenářství distančně?, Nové knižní tituly

22. 10. PS pro rovné příležitosti: setkání školních metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů

Novela vyhlášky o inkluzi musí pamatovat na žáky s poruchou učení a žáky cizince

Při úpravách pravidel, podle nichž je podporováno společné vzdělávání na základních školách, je nutné oproti aktuálně projednávanému návrhu pamatovat především na
zachování asistentů pro děti s poruchami učení a žáky cizince. Na tom se shodli na společné schůzce ředitelky a ředitelé základních škol v MAPu Votice.