Mikroregion Votice

Pracovní skupiny MAP III

Během realizace projektu MAP III fungovaly tyto pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
  • Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
  • Pracovní skupina pro digitální gramotnost
  • Pracovní skupina pro EVVO a polytechniku