Mikroregion Votice

Pracovní skupiny MAP IV

V MAPu IV fungují tyto pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro financování
vedoucí: Mgr. Viktor Liška, kontakt: viktor.liska@voticko.cz


Pracovní skupina pro rovné příležitosti
vedoucí: Mgr. Jan Kolář, kontakt: jan.kolar@voticko.cz


Pracovní skupina pro rozvoj moderních didaktických forem
vedoucí: Mgr. Jana Slabá Janoutová, kontakt: jana.slaba@voticko.cz


Pracovní skupina pro čtenářskou a matematickou gramotnost
vedoucí: Mgr. Jana Bienerová, kontakt: jana.bienerova@voticko.cz


Pracovní skupina pro EVVO a polytechniku
vedoucí: Bc. Anna Zamazalová, kontakt: anna.zamazalova@voticko.cz