Mikroregion Votice

Podpora doučování dětí ohrožených školním neúspěchm

Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP II.
Tato implementační aktivita je aktivitou spolupráce s vazbou na cíl 3.2 Posilovat počet kvalifikovaných sil v oblasti společného vzdělávání ve finálním dokumentu MAP. V rámci projektu bude bude zřízena pozice lektora doučování, jehož hlavní pracovní náplní v příprava na vyučování dětí ze škol v ORP (zejména ZŠ Votice, ZŠ Jankov, ZŠ Miličín), které navštěvují nízkoprahové zařízení YMCA Sibiř ve Voticích.
Aktivita vychází z potřeby základních škol zajistit žákům ohroženým školním neúspěchem doučování v hlavních vyučovacích předmětech – český jazyk, matematika, anglický jazyk. Již v rámci MAP I došlo z těchto důvodů ke zkoordinování aktivit nízkoprahového centra YMCA Sibiř ve Voticích a škol v ORP. Pracovníci nízkoprahového klubu se v rámci své činnosti věnují také doučování dětí, které chodí do jejich klubu. Je to však činnost okrajová a nesystematická, která i částečně brání hlavním sociálním aktivitám zařízení.