Mikroregion Votice

Ti, co to řídíŘídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánempartnertsví MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Votice.

 

Složení Řídícího výboru:

- zástupce realizátora projektu MAP: Mgr. Viktor Liška

- zástupce kraje: PaedDr. Pavel Schneider

- zástupci zřizovatelů škol: Marcela Čedíková, Jiří Slavík

- vedení škol, zástupci ze školních družin: Ing. Věra Maršálková, Mgr. Václav Nerad, Alena Benáková, Mgr. Věra Kutišová, Mgr. Ing. Zuzana Bukovská, Mgr. Zuzana Štefková, PhDr. Bohumír Hašek, Mgr. Jaroslava Slabová

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Barbora Počepická, Anna Zamazalová

- zástupci základních uměleckých škol: Milan Včelák

- zástupci KAP: PaedDr. Pavel Schneider

- zástupci rodičů

- zástupci MAS: Radomír Dvořák